SE2119 Finit element-metod, projekt 3,0 hp

Finite Element Method, Project Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 FEM proj för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (1,5 hp), P4 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  60089

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Sökbar för TTEMM  inriktning TEMB årskurs 2

HT18 FEM proj för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

 • Anmälningskod

  50117

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Sökbar för TTEMM  inriktning TEMB årskurs 2

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • lösa, med hjälp av FEM, ett avancerat hållfasthetstekniskt problem inom ramen för ett projektarbete.
 • presentera, inom ramen för ett projektarbete, lösningen till ett avancerat hållfasthetstekniskt problem i en skriftlig rapport, med krav på innehåll, struktur och språk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Färdighet i att använda FEM-program tränas genom självständigt projektarbete.

Behörighet

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs, SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar, SE2126 Materialmekanik och SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM, SE2860 FEM modellering

Litteratur

Särtryck delas ut vid kursstart.

Examination

 • BER1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd projektuppgift (BER1; 3 hp).

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Artem Kulachenko <artem@kth.se>

Bo Alfredsson <alfred@kth.se>

Övrig information

Kursen är enbart öppen för studenter som:
1) följer spåret Hållfasthetsteknik inom masterprogrammet Teknisk mekanik och
2) behöver kursens poäng för att precis nå kravet för examen (300-302hp eller 120-122hp) tillsammans med övriga planerade kurser under åk2 i masterprogrammet.

Kursen finns inte på antagning.se utan kursval görs av studievägledare för Teknisk mekanik på kansli SCI efter godkännande av spåransvarig eller studierektor i hållfasthetslära.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.