SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp

Packaging Materials

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT16.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

 • diskutera viktiga förpackningstekniska tillämpningar med korrekt terminologi från mekanik och kemi,
 • relatera resultaten från de viktigaste metoderna för provning av förpackningsmaterials mekaniska egenskaper till grundläggande relevanta hållfasthetstekniska parametrar, samt
 • demonstrera värdet av mekanisk modellering och numerisk analys i förpackningstekniska tillämpningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande hållfasthetslära för förpackningstillämpningar
 • Brottmekanik för pappersmaterial
 • Papperskrypegenskaper
 • Pappers mekaniska egenskaper i tjockleksriktningen
 • Barriärmaterial
 • Delaminering i papper och kartong
 • Konverteringsoperationer vid framtagning av träfiberbaserade förpackningar
 • Finita element-metoden vid framtagning av nya förpackningar
 • Förpackningsergonomi

Behörighet

Grundkurs i hållfasthetslära motsvarande SE1010 Hållfasthetslära gkMPT, SE1020 Hållfasthetslära gkBD, SE1011 Hållfasthetslära gkMEI, SE1012 Hållfasthetslära gkIPI eller SE1055 Hållfasthetslära gkF.

Litteratur

The Ljungberg Textbook, reprints and handouts.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,2, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,8, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1, 3,8 hp), Laboration (LAB1, 2,2 hp), Inlämningsuppgifter (ÖVN1, 1,5 hp).

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Sören Östlund <soren@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.