Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2152 Fibernätverks och materials mekanik 8,0 hp

Fiberbaserade material är viktiga i många vardagliga tillämpningar. De används också i allt större utsträckning i avancerade högteknologiska produkter. Som blivande ingenjör kommer du att arbeta med många olika typer av material och kursen Fibernätverks och materials mekanik är ett utmärkt tillfälle att bredda dina kunskaper inom fiberbaserade material som du kan använda i arbetslivet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 FiberNetwork programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram från årskurs 1 och civilingenjörsprogram från årskurs 4 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P2 (8,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 FiberNetwork programstuderande

Anmälningskod

51843

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 FiberNetwork programstuderande

Kontaktperson

Artem Kulachenko (artem@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SE2152 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Föreläsningar:

Papper som konstruktionsmaterial, förpackningars mekaniska egenskaper, bigning och vikning av kartong, bandynamik i papperstransportsystem, statistiska aspekter på haverier i pappersprodukter, brottegenskaper, fuktinducerade deformationer, krypning och relaxation, trycknypsmekanik för papper och kartong, mikromekanik, träbiokompositer.

Laborationer:

Mekanisk provning av papper och kartong, design och provning av kartongförpackning, analys med FEM av kartongförpackning. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

 • beskriva och analysera viktiga papperstekniska frågeställningar med korrekt terminologi från hållfasthetsläran (KF1),
 • relatera resultaten från metoder för provning av pappers och kartongs styvhet och stryka till relevanta storheter inom hållfasthetsläran (KF2),
 • beskriva viktiga aspekter som måste beaktas vid konstitutiv modellering för analys av konvertering av papper och kartong och pappersprodukter (KF2),
 • demonstrera fördelarna med matematisk modellering och numeriska beräkningar vid analys av papperstekniska tillämpningar (FF6),
 • muntligt och skriftligt diskutera och argumentera för experimentella och numeriska resultat (FF9), samt
 • förstå fördelar, nackdelar och begränsningar av användning av papper som ett förnyelsebart material (VF2).  

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Grundkurs i hållfasthetslära, t.ex. SE1010, SE1020 eller SE1055, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller motsvarande. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter, laborationer och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Artem Kulachenko (artem@kth.se)