SF2524 Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 hp

Matrix Computations for Large-scale Systems

I denna kurs kommer vi att lära oss de vanligaste numeriska teknikerna och algoritmerna som används för att effektivt lösa problem som är formulerade med stora matriser.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10040

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Elias Jarlebring <eliasj@kth.se>

 • Lärare

  Elias Jarlebring <eliasj@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10020

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: C1, E1, C2, E2. mer info

 • Kursansvarig

  Elias Jarlebring <eliasj@kth.se>

 • Lärare

  Elias Jarlebring <eliasj@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

HT18 för programstuderande

Lärandemål

 • Efter genomförd kurs kommer studenten förstå principerna bakom matrisberäkningar. Studenten kommer kunna välja, implementera, tillämpa och analysera de viktigaste matrismetoderna som passar de matrisproblem och tillämpningar som behandlas i kursen.
 • Studenten ska kunna ställa upp och formulera matrisproblem som kommer från ett urval av tillämpningarna i till exempel akustik, kvantkemi eller system- och reglerteknik.
 • Studenten ska kunna välja en representation av matrisen och välja algoritm baserat på matrisens och problemets struktur.
 • Studenten ska kunna härleda och implementera de viktigaste algoritmerna for huvudproblemen i kursen.
 • Studenten ska kunna relatera teoretiska algoritmegenskaper, som till exempel felanalys och beräkningstid med implementationen, utdata och algoritmens prestanda.
 • Studenten ska kunna härleda nya varianter av algoritmer för relaterade problem baserat pa verktygen för matrisberäkningar som behandlas i kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande begrepp inom matrisberäkningar: Flyttalsaritmetik, beräkningskostnad,
  representation av matris.
 • Iterativa och direkta metoder för linjära ekvationssystem: stora, struktuerade och glesa system.
 • Iterativa metoder för egenvärdesproblem: fulla matriser, stora och glesa matriser samt övriga strukturer och tillämpningar.
 • Metoder for storskaliga dynamiska system: stabilitet, modellreduktion, och beräkning av gramianmatriser.

Behörighet

For fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SF2520 Tillämpade numeriska metoder (eller motsvarande), kan läsas parallellt.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att utannonseras på kurshemsidan senast 4 veckor innan kursen startar.

Examination

 • LABA - Laboration, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

 • Laborationer godkända (LABA)
 • Godkänd på skriftlig tentamen (TEN1)

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Elias Jarlebring (eliasj@kth.se)

Examinator

Elias Jarlebring <eliasj@kth.se>

Övrig information

Kursliteraturen kommer att utannonseras på kurshemsidan senast 4 veckor innan kursen
startar.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.