SF2741 Enumerativ kombinatorik 7,5 hp

Enumerative Combinatorics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,7 hp), P2 (3,8 hp)

 • Anmälningskod

  10189

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Petter Brändén <pbranden@kth.se>

 • Lärare

  Petter Brändén <pbranden@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten vara förtrogen med grundläggande teori och metoder inom enumerativ kombinatorik.
Specifikt ska studenten

 • känna till diverse kombinatoriska standardobjekt och talföljder samt deras egenskaper,
 • kunna omformulera och med hjälp därav lösa problem i termer av ovan nämnda objekt,
 • kunna utföra beräkningar med och härleda egenskaper hos formella potensserier,
 • kunna härleda rekursioner, genererande funktioner av olika slag samt ge explicita uttryck för kombinatoriskt definierade talföljder,
 • kunna konstruera kombinatoriska bevis för identiteter och olikheter,
 • kunna uttnyttja Möbiusinversion, inklusion-exklusion och relaterade sållmetoder för att lösa enumerativa problem,
 • kunna definiera och härleda egenskaper hos olika klasser av pomängder,
 • kunna beskriva och utföra beräkningar i en pomängds incidensalgebra,
 • kunna bestämma pomängders Möbiusfunktioner med olika metoder och tolka sådana problem i topologiska termer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande metoder i enumerativ kombinatorik. Sållmetoder, till exempel olika varianter av inklusion-exklusion, involutionsprincipen och determinantmetoder för att räkna gitterstigar. Olika aspekter av teori för partiellt ordnade mängder, exempelvis gitterteori, Möbiusinversion i pomängder, P-partitioner och kopplingar till topologi.

Behörighet

SF1631 Diskret matematik eller motsvarande kunskaper, samt viss matematisk mognad.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i Diskret matematik är starkt rekommenderat.

Litteratur

Richard P. Stanley, Enumerative Combinatorics, volume 1, second edition, Cambridge University Press, 2011.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och eventuellt skriftlig redovisning av forskningartikel.

Ges av

SCI/Matematik

Examinator

Petter Brändén <pbranden@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.