Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSG1510 Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SG1510 (HT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande mekanik och hållfasthetslära

Lärandemål

Efter kursen, skall studenterna kunna:

  • förstå grundläggande koncept i klassisk mekanik såsom kraft, moment, hastighet, acceleration, effekt, kinetisk energi, potential energi, jämvikt, tyngdpunkt
  • frilägga ett enklare system och sätta ut krafter i ett diagram
  • förstå grundläggande koncept i hållfasthetslära såsom deformation, böjning, vridning, spänning, drag/tryck, töjning
  • förmedla grundläggande koncept i mekanik och hållfasthetslära på ett enkelt sätt
  • identifiera exempel i verkligheten
  • lösa enkla relevanta problem

Kursupplägg

Lektioner, hemarbete och tentamen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

LÄRGR åk 1

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

TBA

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projekt i 2 delar:

  Muntlig redovisning av flera problem, men fokus om pedagogiska förklaring av lösningen.

  Inlämningsuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jens Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG1510

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd