SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp

Structural Mechanics, Basic Course

Kursen ger kunskaper för analys och beräkning av två dimensionella balkkonstruktioner.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna rita N V M diagram samt beräkna spänningarna och deformationerna för enkla bärande balkar, ramar och stångsystem.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Snittkrafter
 • Hookes lag
 • Axialbelastade stänger. Fackverk
 • Normal och skjuvspänningarna i böjda balkar
 • Vridning av balkar med cirkulärt tvärsnitt
 • Nedböjning för böjda balkar
 • Systematisk superposition. Kraftmetodik
 • Balkknäckning
 • Kvalitativ analys av fackverk, balkar och ramar

Behörighet

SG1107 Mekanik

Litteratur

Introduktion till Strukturmekaniken KFS AB - Lund

Susanne Heyden, Ola Dahlblom, Anders Olsson och Göran Sandberg

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig problemtentamen på hela kursen. (TENA; 4,5 hp). Godkända övningsuppgifter (ÖVNA; 3 hp).

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Arne Nordmark

Examinator

Arne Nordmark <nordmark@kth.se>

Påbyggnad

 
 
 

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.