SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp

Non - Linear Finite Element Methods

The course gives the basic knowledge in finite element methods for solving geometrically non-linear problems.

The course covers the following:

 • geometrical non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements
 • different strain and stress measures
 • incremental solutions and convergence criteria
 • path following procedures
 • linearised and non-linear stability analyses
 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kursen ges tillsammans med doktorandkursen SG3088 Icke-linjära Finita Elementmetoder.

Lärandemål

After the course, students should be able to

 • derive basic non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements using the total and updated lagrangian formulations.
 • implement von Mises plasticity in one and two dimensions for beam and plane elements.
 • implement displacements and arc-length path following procedures
 • use the commercial fem package ANSYS to analyse non-linear problems

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Geometrical non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements
 • Different strains and stresses
 • Total and updated lagrangian formulations.
 • von Mises plasticity in one and two dimensions for beam and plane elements
 • Incremental solutions and convergence criteria
 • Path following procedures
 • Linearised and non-linear stability analyses

Behörighet

The course supposes previous knowledge in finite element theory.

Rekommenderade förkunskaper

Kurs i linjär finit elementanalys och kunskaper i Matlab-programmering

Litteratur

Lecture notes.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Oral examination (TEN1, 4 university credits).
Exercises (ÖVN1, 3 university credits)

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Arne Nordmark

Examinator

Arne Nordmark <nordmark@kth.se>

Övrig information

Slutexaminationen är en muntlig tentamen  

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.