SH2011 Teoretisk kärnfysik 6,0 hp

Theoretical Nuclear Physics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60493

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Chong Qi <chongq@kth.se>

 • Lärare

  Chong Qi <chongq@kth.se>

 • Målgrupp

  TTFYM

 • Del av program

Lärandemål

Introduktion till kärnfysiken och dess aktuella tillämpningar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Centrala krafter, sfäriska tensorer och koppling av rörelsemängdsmoment med hjälp av 3j, 6j och 9j symboler. Enpartikel-potentialen, enpartikel-excitationer och polarisation (effektiv laddning). Tvåkroppars växelverkan och excitationstillstånd i tvåpartikelsystem. Anisotropisk harmonisk oscillator och Nilsson modellen. Cranking approximation, Inglis formula och beräkning av tröghetsmoment. Quasispinmodellen och härledning av BCS-ekvationen. Andra kvantiseringen, Wicks teorem, självkonsistent Hartree-Fock potential och Hartree-Fock Bogolyubov approximationen. Tamm Dannkoff (TDA) och Random Phase approximationen (RPA). Brutna symmetrier och separering av spuriösa tillstånd med RPA.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Kvantfysik  5A1324 eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Eget material och/eller Kris L.G. Heyde, The Nuclear Shell Model, Springer.

Examination

 • TEN1 - Muntlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen genom skriftlig redovisning av utdelade hemuppgifter (INL1; 6 hp).

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Chong Qi, theory@nuclear.kth.se

Examinator

Chong Qi <chongq@kth.se>

Övrig information

Kursansvarig är professor Ramon Wyss. Föreläsningar ges av Chong Qi och Roberto Liotta. Denna kurs undervisas på nivå 2

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.