SH262V Kärnbränslecykeln: Geologiskt slutförvar i prekambriska berggrunden 7,5 hp

Elements of the Back-end of the Nuclear Fuel Cycle: Geological Storage in Precambrian Bedrock

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Upon completion of the course students are expected to be able to:

 • understand environmental and radiological issues related to nuclear fuel cycle and spent nuclear fuel
 • create and present a geological map of a limited area
 • create and present a tectonic map of limited area
 • present a 3dimensional geological presentation of the mapped area
 • describe the Precambrian rocks and minerals in the mapped area
 • describe the distribution of soils in the mapped area
 • compile a summary of the hydrogeological conditions in the mapped area
 • present the KBS method for storing nuclear waste in Precambrian rocks
 • compile a summary of the social aspects of storing nuclear waste

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Nuclear energy and nuclear fuel cycle primer
 • Petrology and mineralogy
 • Plate tectonics
 • Metamorphism
 • Quaternary geology
 • Hydrogeology in soil
 • Hydrogeology in fractured bedrock
 • Hydrogeochemistry
 • The KBS method
 • Social aspects of storing of nuclear waste

Fieldwork and laboratory work at Äspö Hard Rock Laboratory

Behörighet

Kandidatexamen i teknik eller naturvetenskap samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Litteratur

Scientific reports and articles related to geological storage handled to the students at the beginning of the course and available on the course web-page

Examination

 • EXA1 - Examen, 4,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Labbprojektuppgift, 3,5, betygsskala: P, F

Examination is based on an individual knowledge test and the written and oral presentation of an individual field work project at Äspö Laboratory

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Torbjörn Bäck (back@kth.se)

Examinator

Torbjörn Bäck <back@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.