Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SH262V (VT 2014–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Nuclear energy and nuclear fuel cycle primer
 • Petrology and mineralogy
 • Plate tectonics
 • Metamorphism
 • Quaternary geology
 • Hydrogeology in soil
 • Hydrogeology in fractured bedrock
 • Hydrogeochemistry
 • The KBS method
 • Social aspects of storing of nuclear waste

Fieldwork and laboratory work at Äspö Hard Rock Laboratory

Lärandemål

Upon completion of the course students are expected to be able to:

 • understand environmental and radiological issues related to nuclear fuel cycle and spent nuclear fuel
 • create and present a geological map of a limited area
 • create and present a tectonic map of limited area
 • present a 3dimensional geological presentation of the mapped area
 • describe the Precambrian rocks and minerals in the mapped area
 • describe the distribution of soils in the mapped area
 • compile a summary of the hydrogeological conditions in the mapped area
 • present the KBS method for storing nuclear waste in Precambrian rocks
 • compile a summary of the social aspects of storing nuclear waste

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen i teknik eller naturvetenskap samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Scientific reports and articles related to geological storage handled to the students at the beginning of the course and available on the course web-page

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examen, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Labbprojektuppgift, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination is based on an individual knowledge test and the written and oral presentation of an individual field work project at Äspö Laboratory

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Torbjörn Bäck

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH262V

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Torbjörn Bäck (back@kth.se)