SH2701 Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 6,0 hp

Thermal-Hydraulics in Nuclear Energy Engineering

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att ge en översikt över grundläggande termiska processer inom kärnkraftanläggningar . Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

(a) beskriva termiska och termodynamiska processer i ett kärnkraftverk

(b) formulera, analysera och lösa enkla problem inom värmetransport i komplexa system

(c) formulera, analysera och lösa enkla problem inom en- och tvåfasströmning i komplexa system,

(d) analysera dynamiska och termiska laster i komplexa system,

(e) utföra en enkel termohydraulisk design av ett kärnkraftverk,

(f) reflektera över termiska begränsningar i ett kärnkraftverk under normal drift.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på termiska och termodynamiska processer i kärnkraftanläggning. Exempel på ämnen som behandlas i kursen:

(1) transportekvationer för massa, impuls och energi,

(2) rörströmning,

(3) mekanismer för värmeöverföring,

(4) konvektion, kokning och kondensation,

(5) kritiskt värmeflöde,

(6) laminär och turbulent strömning,

(7) tvåfasströmning,

(8) kritisk strömning,

(9) motstånds- och lyftkrafter på grund av strömning.

Behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.
Rekommenderade förkunskaper: Rekommenderade förkunskaper: Goda kunskaper i matematik och fysik motsvarande 4-de årskurs på tekniska högskolan.

Litteratur

Kurskompendium tillhandahålles av avdelningen för Kärnenergiteknik.

Examination

 • INLA - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Fyra inlämningsuppgifter (INLA, 2 hp).
En skriftlig tentamen (TEN1; 4 ECTS poäng).

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Henryk Anglart, henryk@kth.se

Examinator

Henryk Anglart <henryk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.