SI2510 Statistisk mekanik 7,5 hp

Statistical Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10053

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51576

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

 • Lärare

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

  Richard Edberg <ricedb@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för TTFYM och CTFYS årskurs 3

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10155

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10154

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

 • Lärare

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

  Richard Edberg <ricedb@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

HT18 för Study Abroad Programme (SAP) INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10005

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-11-02

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Egor Babaev <babaev@kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Utbildningens mål är att ge en påbyggnad till den obligatoriska termodynamik och statistisk fysik som ges för F3. Kursen innefattar framför allt teori för fasomvandlingar. Efter kursen skall studenten:

 • Redogöra för, använda och utveckla medelfältteori för första och andra ordningens fasomvandlingar.
 • Inse begränsningarna hos medelfältteorin.
 • Inse betydelsen och styrkan av skalningsargument och kunna utföra sådana.
 • Kunna genomföra renormeringsberäkningar i det reella rummet för enkla modeller.
 • Ha insikt i och kunna använda de fundamentala begreppen i teorin för klassiska vätskor.
 • Ha insikt i strukturen hos lösningarna till ett litet antal analytiskt lösbara modeller.

Kursens huvudsakliga innehåll

Den statistiska mekanikens formella grunder. Statistisk mekanik för klassiska enkla vätskor. Integralekvationer för korrelationsfunktioner. Fasomvandlingar. Medelfältteori. Isingmodellen. Analytiska lösningar. Landauteori. Renormeringsmetoder. Perkolation och oordning.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
Termodynamik och statistisk mekanik motsvarande SI1161 (5A1340) samt modern fysik.

Litteratur

M. Plischke & B. Bergersen: Equilibrium Statistical Physics, 3rd edition, World Scientific, 2006.

Examination

 • TENA - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Krav på slutbetyg: En skriftlig tentamen (TENA; 7,5 hp).

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Egor Babaev (babaev@kth.se)

Examinator

Egor Babaev <babaev@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.