SK1114 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp

Electromagnetism and Waves

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51007

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Martin Viklund <martin.wiklund@biox.kth.se>

 • Lärare

  Martin Viklund <martin.wiklund@biox.kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar och Obligatorisk för CMEDT.

 • Del av program

Lärandemål

Studenten ska efter kursen kunna:

 • Lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält samt mekaniska och elektromagnetiska vågor och strålar
 • Förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners
 • Göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • Använda och förståbegränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • I text och diagram utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar

Med "fysikaliska" avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Elstatik: Elektrisk kraft, fältstyrka och potential, Gauss' sats, elektriskt fält och potential i metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi.

Magnetfält: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material, magnetisk energi. Elektromagnetisk induktion. Introduktion till samband mellan elektriskt och magnetiskt fält och Maxwells ekvationer.

Mekaniska vågor: Grundläggande vågbegrepp. Akustik och ultraljud. Tekniska tillämpningar.

Elektromagnetiska vågor: Alstring, polarisation, interferens och diffraktion, tekniska tillämpningar. Grundläggande geometrisk optik. Lasern, kameran, teleskopet, mikroskopet och ögat.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Inledande kurser i matematik och mekanik.

Litteratur

Young and Freedman: University Physics, Pearson.

Laborationsinstruktioner/laboratory instructions.

Aktuell upplaga av Young and Freedman anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart. Mastering Physics webb-systemet (tillbehör till boken) används för inlämningsuppgifter.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Martin Viklund (martin.wiklund@biox.kth.se)

Examinator

Martin Viklund <martin.wiklund@biox.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.