Hoppa till huvudinnehållet

SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2371 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande geometrisk och fysikalisk optik.Ögats optik, ackomodation, adaption och konvergens. Olika metoder för 3D-illusion.Våglängd och färg. Färgrymder och färgmätning. Färg hos ljuskällor och pigment. Additiv och subtraktiv färgblandning. Fotometri och belysning. Projektorer, spotar och strålkastare.Kameror och bildregistrering. Kvalitetsmått på avbildning. Elektronisk bildregistrering och aliasing.

Lärandemål

Kursens huvudsyfte är att utveckla synintrycksbaserad fysik. Teknologen ska efter kursen kunna:

 • Rimlighetsbedöma synintrycksbaserade specifikationer
 • Läsa tekniska vetenskapliga artiklar på svenska och engelska
 • Initiera och leda arbete med synintrycksrelaterade egenskaper hos produkter i den profession man valt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
SK1112 (Elektromagnetism och vågrörelselära, 9 hp) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar från kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Examinationen bygger på två delar:

  Artikel om teknisk nyhet på engelska eller annat ickesvenskt språk ska kondenseras till en presentation tänkt att ges till ickeingenjörer. (RED1; 2 hp, betygsskala P/F).

  Tentamen där bredd och helhetssyn på ämnet redovisas (TEN1; 7 hp, betygsskala A-F).

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ja

  Examinator

  Profile picture Ulf Göran Manneberg

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb SK2371

  Ges av

  SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

  Huvudområde

  Fysik, Teknisk fysik

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)