Hoppa till huvudinnehållet

SK2740 Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 hp

Intermodulation Atomkraft Mikroskopi (AFM) avbilder på nanometer skalla, av både den konservativ och disipative växelverkan mellan AFM spetsed och en yta.   Färg på den tre-tredimensionella avbildning koder för energi förlust per nedslag av den styva kisel spets med den mjuka polymer prov.  Provet består av en blandning av polystyrene och amorf polycaprolactone.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SK2740 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course is designed for students from a wide variety of educational backgrounds, from Physics, Chemistry and Biology, who would like to learn about the technical details of how SPM's work, and the possibilities and pitfalls in interpreting the images that SPM's produce. We will look in detail at some of the many different modes of SPM usage, with particular emphasis on Atomic Force Microscopy (AFM) and its many variations.

 • SPM overview
 • Scanners, Sensors, Feedback and Control
 • Cantilevers and Tips, Force Measurements
 • Fluctuations, Noise and Fundamental Limits
 • Surface Forces, Adhesion and Friction
 • AFM Colloidal Probe Technique
 • Nonlinear Cantilever Dynamics
 • SPM Application in Industry

Lärandemål

The objective is to offer students an opportunity to learn the theory of operation of scanning probe microscopes, and to gain hands-on understanding of scanning probe microscope operation, with particular emphasis on the Atomic Force Microscope (AFM). To teach the fundamental physical principals behind the two basic modes of AFM, as well as to give a survey of the many variations of these two modes used in specialized measurment methods. Armed with this understanding and intuition, students should be able to:

 • better interpret the images produced by the AFM and the measurements made by AFM that they encounter in the research literature
 • finish with a deeper understanding of AFM and become more knowledgible users of the instrument.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

A degree in mathematics, physics, chemistry or material science at the bachelor level.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Various articles, lecture notes, and training manuals, made available to participating students.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Attendance to the lectures and labs. Each of the two labs in the course requires a written report (LAB1, 3 hp, grading scale A-F). Students with sufficient mathematical background will do a computer simulation project, others not comfortable with this simulation project will do a literature project. These projects will require a written report (PRO1, 3 hp, grading scale A-F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture David B Haviland

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2740

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

David B Haviland (haviland@kth.se)

Övrig information

Kursern går vartannat år. 2017, 2019 osv