SK2800 Laserspektroskopi 8,0 hp

Laser Spectroscopy

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (8,0 hp)

 • Anmälningskod

  10059

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Fredrik Laurell <fl@laserphysics.kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (8,0 hp)

 • Anmälningskod

  10013

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Fredrik Laurell <fl@laserphysics.kth.se>

 • Målgrupp

  Only SAP-students. Students from UCAS only.

  Physics Background

HT18 för programstuderande

Lärandemål

 Efter fullgjord kurs skall studenten:

 • ha kännedom om atomer och molekylers kvantfysikaliska uppbyggnad och relatera dessa till de spektrala egenskaperna.
 • kunna redogöra för övergångar mellan olika elektrontillstånd och göra enklare kvantmekaniska beräkningar på desamma.
 • kunna lösa tekniska problem rörande frekvensvillkor och modstruktur i en laser och utvärdera dess nivåschema.
 • kunna redogöra för de vanligaste spektroskopimetoderna.
 • ha praktisk erfarenhet av experimentella mätmetoder och instrumentering inom laserteknik och laserspektroskopi.
 • kunna utföra mätningar med avancerade spektrometrar inom området laserinducerad fluorescens och laser Ramanspektroskopi, samt analysera flurescensspektra.
 • ha sök information i vetenskaplig litteratur om en aktuell spektroskopiteknik och presenterat den vunna kunskapen muntligen i ett kort seminarium för klassen (CDIO moment).

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen startar med en kort introduktion till lasern och dess grundläggande egenskaper. Sen behandlar vi växelverkan mellan ljus och materia med en kvantmekanisk beskrivning och utgångspunkt från atomer och molekylers uppbyggnad. Vi går vidare igenom ett antal moderna spektroskopimetoder och deras användning inom biologisk och kemisk fysik, medicin, och miljöteknik. Här studerar vi både praktiska exempel i samhället och mer avancerade i forskningslaboratorierna. I kursen ingår också laborationer och vi tillämpar då mättekniker och dataanalys vi lärt oss.

De viktigaste delarna är: Molekylers struktur och dynamik. Laserns uppbyggnad och funktion. Växelverkan ljus-materia. Olika lasertyper: smalbandiga resp. avstämbara lasrar, kontinuerliga resp. pulsade lasrar, ultrasnabba lasrar och dess fysik. Lasertillämpningar inom molekylfysik och kemisk fysik: högupplösningsspektroskopi, tillståndsupplöst kemi, spektroskopi på kortlivade molekyler (fria radikaler och joner), LIBS (Laser Induced Breakdown spectroscopy), femtosekundskemi och spektroskopi, laserns användning i medicin och diagnostiska sammanhang.

Behörighet

Modern fysik för F eller motsvarande kurs, alternativt Molekylär struktur för K2 och BIO2, eller Kvantkemi och spektroskopi för K4

Litteratur

Laser Chemistry: Spectroscopy, Dynamics & Applications

Helmut H. Telle, Angel González Ureña, Robert J. Donovan, University of Edinburgh, Scotland

ISBN: 978-0-471-48571-1 2007

Utdelat material.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F) samt fullgjord labkurs. (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F)

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Fredrik Laurell (fl@laserphysics.kth.se)

Examinator

Fredrik Laurell <fl@laserphysics.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.