SK2900 Kvantfotonik 7,5 hp

Quantum Photonics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20029

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

 • Lärare

  Val Zwiller <zwiller@kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara utförandet av kvantoptik-experiment från genereringen av icke-klassiska tillstånd, deras interaktion med detektionen samt att kunna utföra mätningar i ett kvantoptik-laboratorium.
 • Förklara principerna för kvantmekanisk sammanflätning, en-fotongeneration och manipulation, detekteringsscheman, kvantrepeterare.
 • Diskutera och utföra mätningar inom kvantfotonik-relaterad spjutspetsforskning genom praktiskt arbete i ett forskningslabb, inklusive kvantkällor, kretsar och detektorer samt med nya kvanttekniker och industrier.

Kursens huvudsakliga innehåll

Denna kurs kombinerar teori och praktiska experiment i ett forskningslabb i kvantfotonik: teori kommer att behandlas i föreläsningar och studenter kommer att utföra mätningar i labbet. Dessutom kommer artiklar att diskuteras. Vi börjar med historien bakom kvantmekanisk sammanflätning och avslutar med de senaste framstegen inom kvantfotonik, inklusive grunder och tillämpningar.

- Historisk bagrund till. kvantmekanisk sammanflätning
- Generation av icke-klassiskt ljus
- Sammanflätning i fasta tillståndet: begrepp och mätningar
- En-fotonsdetektion: grunder och tillämpningar
- Oskiljbara fotoner: byggstenar för kvantinformationsbehandling
- Kvantfotonik-applikationer: teleportation , litografi, kryptografi , kvantrepeterare
- Integrerade kvantkretsar: kvantoptik på ett chip

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
SK1102 Klassisk fysik, eller motsvarande kurs
SK1151 Kvantfysik eller motsvarande kurs

Litteratur

Föreläsningsanteckningar
Nyckelpublikationer inom området
Uppgifter
Instruktioner och introduktion till laboratoriearbete

Referensböcker
G. Grynberg, A. Aspect, C. Fabre, C. Cohen-Tannoudji, Introducion to Quantum Optics: From the Semi-classical Approach to Quantized Light, Cambridge University Press, 2010
B. E. A. Saleh and M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley, 2012. M. Fox, Quantum Optics an introduction, Oxford University Press, 2006

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, 4 hp,betygsskala A-F
Inlämningsuppgifter , 1 hp, betygsskala  P/F
Godkända laborationer,2,5hp, betygsskala P/F

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Val Zwiller (zwiller@kth.se)

Examinator

Val Zwiller <zwiller@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.