Kurser, ABE/Systemanalys och ekonomi

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Avancerad transportmodellering 7,5 AH2304 Avancerad nivå
Avancerade transportmodeller 7,5 AH2204 Avancerad nivå
Avancerade transportmodeller 7,5 AH221V Avancerad nivå
Examensarbete inom systemanalys och ekonomi, avancerad nivå 30,0 AH221X Avancerad nivå
Examensarbete inom systemanalys och ekonomi, avancerad nivå 30,0 AH222X Avancerad nivå
Examensarbete inom transport- och lokaliseringsanalys, avancerad nivå 30,0 AH220X Avancerad nivå
Forskningsmetodik i transportvetenskap, del 1 4,0 AH3463 Forskarnivå
Forskningsmetodik i transportvetenskap, del 2 3,5 AH3464 Forskarnivå
Geografiska informationssystem i transportanalys 7,5 AH2306 Avancerad nivå
Litteraturkurs i transportsystem 7,5 AH3466 Forskarnivå
Litteraturkurs i transportsystem, mindre kurs 4,0 AH3465 Forskarnivå
Litteraturkurs i transportsystem, större kurs 15,0 AH3467 Forskarnivå
Modellering av individers val samt marknadsanalys 7,5 AH2314 Avancerad nivå
Optimeringsmodeller i transport- och lokaliseringsanalys 7,5 AH2201 Avancerad nivå
Projektarbete i spelteori 7,5 AH2207 Avancerad nivå
Projektarbete i transport- och lokaliseringsanalys 7,5 AH2203 Avancerad nivå
Rumslig och tranportekonomi 7,5 AH2305 Avancerad nivå
Samhällsekonomi och transporter 7,5 AH3461 Forskarnivå
Simuleringsmetoder i ekonometri 7,5 AH3456 Forskarnivå
Spelteori 7,5 AH2205 Avancerad nivå
Stads- och trafikplanering, metoder och tillämpningar 7,5 AH1023 Grundnivå
Större projektarbete i transport- och lokaliseringsanalys 15,0 AH2206 Avancerad nivå
Systemanalys 7,5 1H5129 Forskarnivå
Trafikprognoser 7,5 AH2202 Avancerad nivå
Trafikprognoser 7,5 AH220V Avancerad nivå
Trafikprognoser 7,5 AH2302 Avancerad nivå
Transport Data collection and Analysis 7,5 AH2170 Avancerad nivå
Transport Data collection and Analysis 7,5 AH2172 Avancerad nivå
Transport och samhälle 7,5 AH1031 Grundnivå
Transporter och hållbar utveckling 7,5 AH2303 Avancerad nivå
Transportpolicy och utvärdering 7,5 AH2301 Avancerad nivå
Transportsystemets roll i samhället 7,5 AH2300 Avancerad nivå
Urban modellering och beslutsstöd 7,5 AH2307 Avancerad nivå