Kurser, ABE/Fastighetsvetenskap

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Allmän fastighetsrätt 7,5 AI1509 Grundnivå
Allmän fastighetsrätt 7,5 AI2603 Avancerad nivå
Allmän fastighetsrätt för fastighetsutvecklare och fastighetsförmedlare 9,0 AI1516 Grundnivå
Att skriva en forskningsöversikt inom samhällsbyggnadsområdet 7,5 AI3103 Forskarnivå
Bygglov i praktiken 7,5 HS107V Grundnivå
Deltagande, analys och utvärdering av licentiatseminarier och disputationer 4,0 AI3104 Forskarnivå
Examensarbete i fastighetsvetenskap 30,0 AI260X Avancerad nivå
Examensarbete i Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå 30,0 AI251X Avancerad nivå
Examensarbete inom fastighetsteknik, avancerad nivå 30,0 AI250X Avancerad nivå
Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå 15,0 AI160X Grundnivå
Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå 15,0 AI161X Grundnivå
Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå 30,0 AI252X Avancerad nivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AI150X Grundnivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AI151X Grundnivå
Fastighets- och stadsutveckling 7,5 AI1522 Grundnivå
Fastighetsbildning 7,5 AI2602 Avancerad nivå
Fastighetsbildningsrätt 7,5 AI2507 Avancerad nivå
Fastighetsbildningsrätt 7,5 AI282U Avancerad nivå
Fastighetsförmedling, introduktion 7,5 HS1700 Grundnivå
Fastighetsrätt 7,5 AI1517 Grundnivå
Fastighetsteknik, historisk översikt 7,5 1F5404 Forskarnivå
Fastighetsutveckling och regelsystem 7,5 AI1518 Grundnivå
Fastighetsutveckling/Markexploatering 7,5 AI2513 Avancerad nivå
Fastighetsvetenskap - forskningsfront, mindre kurs 7,5 1N5350 Forskarnivå
Hyres- och bostadsrätt 7,5 AI160V Grundnivå
Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 AI117U Grundnivå
Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 AI1521 Grundnivå
Hyres-, bostads- och arrenderätt 7,5 AI2519 Avancerad nivå
Ideer om rättvisa vid ändrad markanvändning 7,5 1F5406 Forskarnivå
Infrastruktur - ansvar och finansiering 7,5 AI2518 Avancerad nivå
Infrastrukturrätt - ansvar och finansiering 7,5 AI2515 Avancerad nivå
Infrastrukturrätt - ansvar och finansiering 7,5 AI285U Avancerad nivå
Infrastrukturrätt - planering och prövning 7,5 AI2510 Avancerad nivå
Infrastrukturrätt - planering och prövning 7,5 AI284U Avancerad nivå
Intrångsvärdering 7,5 AI2516 Avancerad nivå
Juridisk översiktskurs 15,0 AI1550 Grundnivå
Juridisk översiktskurs 15,0 HS1713 Grundnivå
Komparativ fastighetsrätt 7,5 AI2605 Avancerad nivå
Kontrakt inom kommersiella fastigheter 7,5 AI123U Grundnivå
Kredit- och obeståndsrätt 7,5 AI1512 Grundnivå
Kvalitativa metoder i vetenskapliga avhandlingar 7,5 1F5412 Forskarnivå
Kvalitativa metoder inom samhällsbyggnadsområdet 4,0 AI3101 Forskarnivå
Markexploatering 7,5 AI116U Grundnivå
Markexploatering 7,5 AI1524 Grundnivå
Markexploatering 15,0 AI2502 Avancerad nivå
Markexploatering 7,5 AI2517 Avancerad nivå
Markexploatering 7,5 AI2604 Avancerad nivå
Markexploatering I 7,5 AI2501 Avancerad nivå
Markrättigheter 7,5 AI2414 Avancerad nivå
Markrättigheter 7,5 AI2514 Avancerad nivå
Markrättigheter i ett dynamiskt perspektiv, I 7,5 AI2606 Avancerad nivå
Markrättigheter i ett dynamiskt perspektiv, II 7,5 AI2608 Avancerad nivå
Markåtkomst och ersättning 7,5 AI1523 Grundnivå
Markåtkomst och ersättning 7,5 AI2508 Avancerad nivå
Markåtkomst och ersättning 7,5 AI2607 Avancerad nivå
Markåtkomst och ersättning 7,5 AI283U Avancerad nivå
Offentliga spelregler och fastighetsutveckling /Uppdragsutbildning/ 6,0 AI252U Avancerad nivå
Organisation och incitament ur ett nationalekonomiskt perspektiv- introduktionskurs 7,5 AI3102 Forskarnivå
Plan-, bygg- och miljörätt 6,0 AI1501 Grundnivå
Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling 7,5 AI1520 Grundnivå
Plangenomförande 7,5 AI2511 Avancerad nivå
Rättsekonomi för markanvändning 7,5 AI2505 Avancerad nivå
Rättsvetenskap 7,5 AI1515 Grundnivå
Samhällsbyggandets regelsystem 7,5 AI1525 Grundnivå
Samhällsbyggnadsprocessen 13,5 AI1527 Grundnivå
Samhällsbyggnadsprocessen, mindre kurs 7,5 AI1531 Grundnivå
Speciell fastighetsrätt 7,5 AI1519 Grundnivå
Teoretiska grundvalar för fastighetsindelning 7,5 1F5408 Forskarnivå
Tillämpad avtalsrätt 7,5 AI1514 Grundnivå
Tillämpad forskningsmetodik inom fastighetsteknik 7,5 1F5409 Forskarnivå
Tillämpad forskningsmetodik inom rättsvetenskap 7,5 1F5416 Forskarnivå