Kurser, BIO/Bioteknologi - gru

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap I 3,0 BB3600 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap II 3,0 BB3610 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap III 3,0 BB3620 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap IV 3,0 BB3630 Forskarnivå
Analys av biomolekyler 6,0 BB1200 Grundnivå
Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,5 BB2490 Avancerad nivå
Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,0 BB2491 Avancerad nivå
Analys och rening av biomolekyler 7,0 BB1130 Grundnivå
Animalcellsteknologi 7,5 BB3650 Forskarnivå
Avancerad mikrobiologi och metagenomik 7,5 BB2560 Avancerad nivå
Bioinformatik 7,5 BB2441 Avancerad nivå
Biokemi 1 7,5 BB1150 Grundnivå
Biokemi, laborationskurs 7,0 BB1105 Grundnivå
Biomimetisk fiberteknologi 5,0 BB3020 Forskarnivå
Biomolekylers struktur och funktion 7,5 BB2165 Avancerad nivå
Bioteknik 6,0 BB1050 Grundnivå
Eukaryot cellbiologi 7,5 BB1160 Grundnivå
Examensarbete i bioteknologi, avancerad nivå 60,0 BB204X Avancerad nivå
Examensarbete inom bioteknik och management, grundnivå 15,0 BB104X Grundnivå
Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 BB200X Avancerad nivå
Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 BB201X Avancerad nivå
Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 BB101X Grundnivå
Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 BB103X Grundnivå
Examensarbete inom teknik och management, grundnivå 15,0 BB102X Grundnivå
Genetik 6,0 BB1070 Grundnivå
Genetik1 7,5 BB2475 Avancerad nivå
Genteknik och molekylärbiologi 7,0 BB1110 Grundnivå
Glykobioteknik 7,5 BB2425 Avancerad nivå
Immunologi 7,5 BB2446 Avancerad nivå
Kolhydratvetenskap inom energi och material 7,5 BB3640 Forskarnivå
Läkemedelsutveckling 6,0 BB2170 Avancerad nivå
Metabolic Engineering 7,5 BB2485 Avancerad nivå
Miljötoxikologi 7,5 BB2015 Avancerad nivå
Molekylär biomedicin 7,5 BB2290 Avancerad nivå
Odlingsteknologi 6,0 BB1120 Grundnivå
Odlingsteknologi 7,5 BB1300 Grundnivå
Projektarbete i bioteknik 7,5 BB2200 Avancerad nivå
Projektarbete i bioteknik 10,0 BB2210 Avancerad nivå
Projektarbete i bioteknik 15,0 BB2220 Avancerad nivå
Projektarbete i bioteknik 30,0 BB2230 Avancerad nivå
Proteomik 6,0 BB2510 Avancerad nivå
Rening av biomolekyler 6,0 BB1210 Grundnivå
System- och livscykelanalys 7,5 BB2570 Avancerad nivå