Kurser, BIO/Bioteknologi - gru

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap I 3,0 BB3600 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap II 3,0 BB3610 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap III 3,0 BB3620 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap IV 3,0 BB3630 Forskarnivå
Analys och rening av biomolekyler 7,0 BB1130 Grundnivå
Animalcellsteknologi 7,5 BB3650 Forskarnivå
Biokemi, laborationskurs 7,0 BB1105 Grundnivå
Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 BB101X Grundnivå
Examensarbete inom teknik och management, grundnivå 15,0 BB102X Grundnivå
Kolhydratvetenskap inom energi och material 7,5 BB3640 Forskarnivå
Odlingsteknologi 6,0 BB1120 Grundnivå