Kurser, BIO/Bioteknologi - gru

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap I 3,0 BB3600 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap II 3,0 BB3610 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap III 3,0 BB3620 Forskarnivå
Aktuella frågeställningar inom Glykovetenskap IV 3,0 BB3630 Forskarnivå
Analys av biomolekyler 6,0 BB1200 Grundnivå
Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,5 BB2490 Avancerad nivå
Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,0 BB2491 Avancerad nivå
Analys och rening av biomolekyler 7,0 BB1130 Grundnivå
Animalcellsteknologi 7,5 BB3650 Forskarnivå
Avancerad mikrobiologi och metagenomik 7,5 BB2560 Avancerad nivå
Beräkningskemi 7,5 BB2300 Avancerad nivå
Bioinformatik 7,5 BB2441 Avancerad nivå
Bioinformatik och biostatistik 7,0 BB2440 Avancerad nivå
Biokatalys 7,5 BB2460 Avancerad nivå
Biokemi 1 7,5 BB1150 Grundnivå
Biokemi 2 6,0 BB1230 Grundnivå
Biokemi, laborationskurs 7,0 BB1105 Grundnivå
Biokemi, teori 6,0 BB1090 Grundnivå
Biomimetisk fiberteknologi 5,0 BB3020 Forskarnivå
Biomolekylers struktur och funktion 7,5 BB2165 Avancerad nivå
Bionanoteknologi 7,5 BB2400 Avancerad nivå
Bioprocessdesign 15,0 BB2520 Avancerad nivå
Bioprocessteknik 10,5 BB2070 Avancerad nivå
Bioprocessteknik, teori 7,5 BB2080 Avancerad nivå
Bioteknik 6,0 BB1050 Grundnivå
Cellfabriken 7,5 BB2450 Avancerad nivå
Energi och miljö 7,5 BB2480 Avancerad nivå
Eukaryot cellbiologi 7,5 BB1160 Grundnivå
Examensarbete i bioteknologi, avancerad nivå 60,0 BB204X Avancerad nivå
Examensarbete inom bioteknik och management, grundnivå 15,0 BB104X Grundnivå
Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 BB200X Avancerad nivå
Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 BB201X Avancerad nivå
Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 BB101X Grundnivå
Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 BB103X Grundnivå
Examensarbete inom teknik och management, grundnivå 15,0 BB102X Grundnivå
Flerskalig modellering i kemi och biologi 10,0 BB2540 Avancerad nivå
Genetik 6,0 BB1070 Grundnivå
Genetik 6,0 BB2390 Avancerad nivå
Genetik 5,0 BB2471 Avancerad nivå
Genetik och genomik 10,0 BB2470 Avancerad nivå
Genetik1 7,5 BB2475 Avancerad nivå
Genteknik 7,5 BB1190 Grundnivå
Genteknik och molekylärbiologi 7,0 BB1110 Grundnivå
Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 BB2420 Avancerad nivå
Glykobioteknik 7,5 BB2425 Avancerad nivå
Immunologi 7,5 BB2446 Avancerad nivå
Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 BB2445 Avancerad nivå
Industriell- och miljömikrobiologi 12,0 BB2140 Avancerad nivå
Industriell- och miljömikrobiologi, teori 7,5 BB2150 Avancerad nivå
Ingenjören i fokus 6,0 BB1170 Grundnivå
Ingenjörsfärdigheter 2 1,5 BB1180 Grundnivå
Inledande bioteknik 7,5 BB1010 Grundnivå
Introduktion till bioteknologi 7,5 BB2240 Avancerad nivå
Kolhydratvetenskap inom energi och material 7,5 BB3640 Forskarnivå
Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 3 1,0 BB2505 Avancerad nivå
Läkemedelsutveckling 6,0 BB2170 Avancerad nivå
Metabolic Engineering 7,5 BB2485 Avancerad nivå
Mikro- och nanotekniker för bioteknik 4,5 BB2260 Avancerad nivå
Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 6,0 BB2530 Avancerad nivå
Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 7,0 BB2535 Avancerad nivå
Mikrobiologi 9,0 BB1030 Grundnivå
Mikrobiologi för QA 7,5 BB101U Grundnivå
Mikrobiologi, fortsättningskurs 6,0 BB2090 Avancerad nivå
Mikrobiologi, projektkurs 2 15,0 BB2120 Avancerad nivå
Mikroorganismer i byggnader 7,5 BB101V Grundnivå
Miljötoxikologi 9,0 BB2010 Avancerad nivå
Miljötoxikologi 7,5 BB2015 Avancerad nivå
Molekylfysik 8,0 BB2350 Avancerad nivå
Molekylär biomedicin 7,5 BB2290 Avancerad nivå
Molekylär bioteknik för nanoteknologi 7,5 BB2410 Avancerad nivå
Molekylär enzymologi 7,5 BB2020 Avancerad nivå
Molekylär modellering 7,5 BB2280 Avancerad nivå
Odlingsteknologi 6,0 BB1120 Grundnivå
Odlingsteknologi 7,5 BB1300 Grundnivå
Programmering i Python 7,5 BB1000 Grundnivå
Projekt i bioteknik 6,0 BB1220 Grundnivå
Projekt i molekylär livsvetenskap 5,0 BB2899 Avancerad nivå
Projekt i molekylär modellering 5,0 BB2285 Avancerad nivå
Projektarbete i bioteknik 7,5 BB2200 Avancerad nivå
Projektarbete i bioteknik 10,0 BB2210 Avancerad nivå
Projektarbete i bioteknik 15,0 BB2220 Avancerad nivå
Projektarbete i bioteknik 30,0 BB2230 Avancerad nivå
Projektkurs i miljömikrobiologi 15,0 BB2110 Avancerad nivå
Proteomik 6,0 BB2510 Avancerad nivå
Proteomikens tekniker 4,5 BB2320 Avancerad nivå
Rening av biomolekyler 6,0 BB1210 Grundnivå
Strukturbiologi 7,5 BB2160 Avancerad nivå
System- och livscykelanalys 7,5 BB2570 Avancerad nivå
Teoretisk materialdesign 7,5 BB2340 Avancerad nivå
Tillämpad genteknologi 7,5 BB2255 Avancerad nivå
Tillämpad genteknologi 5,0 BB2472 Avancerad nivå
Vattenreningens mikrobiologi 7,5 BB2130 Avancerad nivå
Växtbioteknik 7,5 BB2330 Avancerad nivå