Kurser, CBH/Kemiteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Bränslecellen 6,0 KE2170 Avancerad nivå
Bränslecellen 7,5 KE2171 Avancerad nivå
Elektrokemiska energiomvandlare 7,5 KE2300 Avancerad nivå
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå 30,0 KE200X Avancerad nivå
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå 15,0 KE201X Avancerad nivå
Examensarbete inom kemiteknik, avancerad nivå 30,0 KE202X Avancerad nivå
Experimentell processdesign 6,0 KE2190 Avancerad nivå
Experimentell processdesign 7,5 KE2195 Avancerad nivå
Förnybara bränslen - produktionsprocesser 7,5 KE2130 Avancerad nivå
Hållbar läkemedelsteknik 9,0 KE2330 Avancerad nivå
Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion 7,5 KE2310 Avancerad nivå
Industriell galenisk farmaci 7,5 KE2150 Avancerad nivå
Industriella energiprocesser 7,5 KE2010 Avancerad nivå
Inledande kemiteknik 7,5 KE1180 Grundnivå
Introduktionskurs i kemi 1,5 KE0110 Förberedande nivå
Kemisk Processteknik 6,0 KE1175 Grundnivå
Kemisk reaktionsdynamik inom energi och miljö 7,5 KE1070 Grundnivå
Kemisk reaktionsteknik 9,0 KE2040 Avancerad nivå
Kemisk reaktionsteknik 7,5 KE2045 Avancerad nivå
Kemitekniska principer 7,5 KE1080 Grundnivå
Kemitekniska system 7,5 KE1185 Grundnivå
Kemitekniskt beräkningsprojekt 7,5 KE2060 Avancerad nivå
Koldioxidneutralt energi- och transportsystem 7,5 CK2010 Avancerad nivå
Läkemedelsteknologi 7,5 KE2331 Avancerad nivå
Material- och energibalanser 7,5 KE1060 Grundnivå
Miljökatalys 6,0 KE2050 Avancerad nivå
Miljökatalys 7,5 KE2051 Avancerad nivå
Processdesign för industri och samhälle 15,0 KE2325 Avancerad nivå
Projekt i kemiteknik 7,5 KE2905 Avancerad nivå
Projekt i kemiteknik 9,0 KE2906 Avancerad nivå
Projekt i kemiteknik 15,0 KE2910 Avancerad nivå
Projekt i kemiteknik 30,0 KE2920 Avancerad nivå
Resursåtervinning från avfall 7,5 KE2355 Avancerad nivå
Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 6,0 KE2350 Avancerad nivå
Riskanalys och riskhantering för kemiingenjörer 7,5 KE2351 Avancerad nivå
Separationsprocesser 7,5 KE2185 Avancerad nivå
Separationsprocesser för processindustri och miljö 9,0 KE2180 Avancerad nivå
Teknisk kemi 14,0 KE1140 Grundnivå
Teknisk kemi 10,0 KE1150 Grundnivå
Termodynamik 7,5 KE1160 Grundnivå
Tillämpad elektrokemi 7,5 KE2110 Avancerad nivå
Tillämpad elektrokemi /Uppdragsutbildning/ 7,5 KE201U Avancerad nivå
Transportprocesser 7,0 KE1170 Grundnivå
Transportprocesser i kemiska system 7,5 KE1090 Grundnivå
Transportprocesser, fortsättningskurs 7,5 KE2070 Avancerad nivå