Kurser, CBH/Proteinvetenskap

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktuellt inom omik I 4,0 FCB3010 Forskarnivå
Aktuellt inom omik II 4,0 FCB3011 Forskarnivå
Aktuellt inom omik III 4,0 FCB3012 Forskarnivå
Aktuellt inom omik IV 4,0 FCB3013 Forskarnivå
Analys av biomolekyler 6,0 BB1200 Grundnivå
Eukaryot cellbiologi 7,5 BB1160 Grundnivå
Genteknik 7,5 BB1190 Grundnivå
Immunologi 7,5 BB2446 Avancerad nivå
Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 BB2445 Avancerad nivå
Ingenjören i fokus 6,0 BB1170 Grundnivå
Ingenjörsfärdigheter 2 1,5 BB1180 Grundnivå
Inledande bioteknik 7,5 BB1010 Grundnivå
Introduktion till bioteknologi 7,5 BB2240 Avancerad nivå
Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 CB2020 Avancerad nivå
Kliniska tillämpningar av bioteknik 6,0 CB2021 Avancerad nivå
Kunskapsfronten inom livsvetenskaperna 3 1,0 BB2505 Avancerad nivå
Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 6,0 BB2530 Avancerad nivå
Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 7,0 BB2535 Avancerad nivå
Mikrobiologi 9,0 BB1030 Grundnivå
Mikrobiologi för QA 7,5 BB101U Grundnivå
Projekt i bioteknik 6,0 BB1220 Grundnivå
Projekt i molekylär livsvetenskap 5,0 BB2899 Avancerad nivå
Projekt i molekylär livsvetenskap 7,5 CB2050 Avancerad nivå
Proteomik 6,0 BB2510 Avancerad nivå
Proteomik 7,5 CB2080 Avancerad nivå
Proteomikens tekniker 4,5 BB2320 Avancerad nivå
Rening av biomolekyler 6,0 BB1210 Grundnivå