Kurser, CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå 
Aktuell forskning i Medieteknik 7,5 DM3513 Forskarnivå
Aktuell forskning i teknikförstärkt lärande 7,5 DM3510 Forskarnivå
Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 DH2466 Avancerad nivå
Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 DM2799 Avancerad nivå
Avancerad projektkurs i Media Management 7,5 DM2584 Avancerad nivå
Big data i medieteknik 7,5 DM2583 Avancerad nivå
Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 DH2465 Avancerad nivå
Design av teknik för lärande och beteendeförändring 7,5 DM2710 Avancerad nivå
Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 DM2630 Avancerad nivå
Digital bild för publicering 7,5 DM2529 Avancerad nivå
En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion 3,0 DH1621 Grundnivå
Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 DM128X Grundnivå
Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 DM129X Grundnivå
Forskningsmetoder i Medieteknik och Människa-datorinteraktion 7,5 DM3514 Forskarnivå
Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 9,0 DM2711 Avancerad nivå
Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 DM2712 Avancerad nivå
Framtidens medier 10,0 DM2571 Avancerad nivå
Fysisk interaktionsdesign 7,5 DH2400 Avancerad nivå
Grafisk produktion 7,5 DM2531 Avancerad nivå
Grafisk teknik 7,5 DM1573 Grundnivå
Haptik 6,0 DH2660 Avancerad nivå
Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 DH2670 Avancerad nivå
Humaniora i HCI 4,0 DH3358 Forskarnivå
Hållbar IKT i praktiken 7,5 DM2720 Avancerad nivå
Hållbarhet och medieteknik 7,5 DM2573 Avancerad nivå
ICT och Hållbarhet 7,5 DM3506 Forskarnivå
Individuell kurs i medieteknik 3,0 DM1902 Grundnivå
Individuell kurs i medieteknik 6,0 DM2904 Avancerad nivå
Individuell kurs i medieteknik 7,5 DM2905 Avancerad nivå
Individuell kurs i medieteknik 9,0 DM2906 Avancerad nivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 5,0 DM3320 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 7,5 DM3321 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 10,0 DM3322 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 15,0 DM3323 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 5,0 DM3310 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 7,5 DM3311 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 10,0 DM3312 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 15,0 DM3313 Forskarnivå
Interaktionsdesign 2 15,0 DH2627 Avancerad nivå
Interaktionsdesign för samarbete 7,5 DH2417 Avancerad nivå
Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 DH2629 Avancerad nivå
Interaktionsprogrammering 6,0 DH2641 Avancerad nivå
Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 DH2642 Avancerad nivå
Interkulturell kommunikation 7,5 DM2556 Avancerad nivå
Interkulturell kommunikation 7,5 DM3511 Forskarnivå
Introduktion till interaktiv medieteknik 6,0 DM2700 Avancerad nivå
Introduktion till medieteknik 7,5 DM1572 Grundnivå
Introduktion till medieteknik 6,0 DM1581 Grundnivå
IT-design för funktionshindrade 6,0 DH2625 Avancerad nivå
IT-design för funktionshindrade 7,5 DM2623 Avancerad nivå
Kommunikation 6,0 DH1602 Grundnivå
Kommunikation och information 7,5 DH1609 Grundnivå
Kooperativ IT-design 9,0 DH2655 Avancerad nivå
Leda och hantera digital förändring 7,5 DM2562 Avancerad nivå
Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 DM2563 Avancerad nivå
Ljud i interaktion 7,5 DT2300 Avancerad nivå
Lärandebeteende 7,5 DM3509 Forskarnivå
Materialitet inom Människa- Datorinteraktion (MDI) 7,5 DH3001 Forskarnivå
Media Lab 7,5 DM2582 Avancerad nivå
Media management 7,5 DM2561 Avancerad nivå
Media management, praktisk modul 7,5 DM2560 Avancerad nivå
Mediejuridik 7,5 DM2076 Avancerad nivå
Mediejuridik 7,5 DM2077 Avancerad nivå
Mediemanagement 15,0 DM2558 Avancerad nivå
Medieproduktion 6,0 DM1579 Grundnivå
Medieproduktion 9,0 DM2574 Avancerad nivå
Medieproduktion 7,5 DM2579 Avancerad nivå
Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 DM2601 Avancerad nivå
Metoder för interaktionsdesign 7,5 DH2628 Avancerad nivå
Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 DM2518 Avancerad nivå
Multisensorisk perception och tvärmodal interaktion 7,5 DM3303 Forskarnivå
Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 DH2624 Avancerad nivå
Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 DH2632 Avancerad nivå
Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 DH1620 Grundnivå
Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 DH2620 Avancerad nivå
Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 DM2350 Avancerad nivå
Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 DT2350 Avancerad nivå
Närvaroproduktion på distans 7,5 DM2500 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 DM2678 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 DM2679 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i media management 4,0 DM2575 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 DM1578 Grundnivå
Programmering som designpraktik 7,5 DM3507 Forskarnivå
Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 DD1387 Grundnivå
Reflexivitet inom HCI 7,5 DH3376 Forskarnivå
Social Media Technologies 7,5 DM2578 Avancerad nivå
Språkets arkitektur 1 - allmän språkvetenskap 7,5 DH1702 Grundnivå
Teori och metod för Medieteknik 7,5 DM2572 Avancerad nivå
Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 DH2408 Avancerad nivå
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik i MDI 7,5 DH2610 Avancerad nivå
Videoteknik 6,0 DM1580 Grundnivå
XML för publicering 7,5 DM2517 Avancerad nivå