Kurser, CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Digital bild för publicering 7,5 DM2529 Avancerad nivå
Framtidens medier 10,0 DM2571 Avancerad nivå
Grafisk produktion 7,5 DM2531 Avancerad nivå
Haptik 6,0 DH2660 Avancerad nivå
Individuell kurs i medieteknik 3,0 DM1902 Grundnivå
Interaktionsprogrammering 6,0 DH2641 Avancerad nivå
Introduktion till interaktiv medieteknik 6,0 DM2700 Avancerad nivå
Kommunikation 6,0 DH1602 Grundnivå
Media management 7,5 DM2561 Avancerad nivå
Media management, praktisk modul 7,5 DM2560 Avancerad nivå
Mediejuridik 7,5 DM2076 Avancerad nivå
Mediemanagement 15,0 DM2558 Avancerad nivå
Mänsklig perception för informationsteknik 6,0 DT2350 Avancerad nivå
Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 DD1387 Grundnivå
Språkets arkitektur 1 - allmän språkvetenskap 7,5 DH1702 Grundnivå