Kurser, EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik