Kurser, EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Algoritmisk Bioinformatik 6,0 DD3450 Forskarnivå
Avancerad maskininlärning I 7,5 DD3010 Forskarnivå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 DD3371 Forskarnivå
Basala Ganglierna- undersökning av teorier och modeller 7,5 DD3442 Forskarnivå
Basala ganglierna-läskurs om teorier och modeller 3,0 DD3443 Forskarnivå
Beräkningsaspekter på fylogeni 6,0 DD3009 Forskarnivå
Beräkningsbaserad modellering inom aktuell neurovetenskap 3,0 DD3007 Forskarnivå
Databrytning 6,0 DD3342 Forskarnivå
Doktorandkurs i artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 DD3432 Forskarnivå
Doktorandkurs i neuronnäts- och biomodellering 9,0 DD3435 Forskarnivå
Forskning: teori, metod, praktik 7,5 DD3001 Forskarnivå
Hjärnliknande beräkning 7,5 DD3499 Forskarnivå
Högprestandamodellering med finita element 7,5 DD3375 Forskarnivå
Individuell kurs i beräkningsbiologi 7,5 DD3451 Forskarnivå
Informationsvisualisering för doktorander 7,5 FDK3260 Forskarnivå
Interaktiv underhållningsteknik 6,0 DD3336 Forskarnivå
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DD3258 Forskarnivå
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DN3258 Forskarnivå
Introduktion till programmering med GPGPU och användning för vetenskapliga beräkningar 7,5 DD3015 Forskarnivå
lnformationsvisualisering for doktorander 7,5 FJH3003 Forskarnivå
Läskurs om statistisk avvikelsedetektion 4,5 DD3334 Forskarnivå
Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 DD3434 Forskarnivå
Mjukvaruutvecklingsverktyg för tekniska beräkningar 5,0 DD3370 Forskarnivå
Neurovetenskap 7,5 DD3401 Forskarnivå
Parallella beräkningar: teori - maskinvara - programvara, med särskilt fokus på flerkärnig programmering 7,5 DD3003 Forskarnivå
Seminariekurs i högpresterande beräkningar och visualisering 3,0 DD3327 Forskarnivå
Senaste framstegen inom beräkningar i molnet 5,0 DD3321 Forskarnivå
Statistiska metoder i datalogi 6,0 DD3447 Forskarnivå
Systemnivåteorier för hjärnfunktion 3,0 DD3433 Forskarnivå
Tillämpad GPU-programmering 7,5 DD3360 Forskarnivå
Vetenskaplig programmering i Python för beräkningsbiologi 5,0 DD3436 Forskarnivå
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende I 4,0 FJH3001 Forskarnivå
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende II 6,0 FJH3002 Forskarnivå
Övervakning av moln- och mjukvarubaserade nätverk 9,0 DD3314 Forskarnivå