Kurser, EECS/Människocentrerad teknologi

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktivitets teori och människa-dator interaktion 3,0 DH3353 Forskarnivå
Aktuell forskning i MDI 7,5 DH3370 Forskarnivå
Aktuell forskning i Medieteknik 7,5 DM3513 Forskarnivå
Aktuell forskning i teknikförstärkt lärande 7,5 DM3510 Forskarnivå
Användarupplevelser - teoretiska grunder 4,0 DH3374 Forskarnivå
Applikationer för internet, grundkurs 7,5 ID1354 Grundnivå
Audioteknik 7,5 DT2410 Avancerad nivå
Avancerad grafik och interaktion 9,0 DH2413 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i ITK/människa-datorinteraktion 7,5 IC2010 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 DT2215 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 DH2466 Avancerad nivå
Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 DM2799 Avancerad nivå
Avancerad projektkurs i Media Management 7,5 DM2584 Avancerad nivå
Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 DD2470 Avancerad nivå
Avancerat stöd för användargränssnittsprogrammering 7,5 DH3375 Forskarnivå
Big data i medieteknik 7,5 DM2583 Avancerad nivå
Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 DH2465 Avancerad nivå
Datorgrafik med interaktion 6,0 DH2323 Avancerad nivå
Datorspelsdesign 6,0 DH2650 Avancerad nivå
Datorstöd för samarbete 7,5 DH3354 Forskarnivå
Den reflekterande praktikern 3,0 DH3002 Forskarnivå
Design av teknik för lärande och beteendeförändring 7,5 DM2710 Avancerad nivå
Design för människa-maskin interaktion 7,5 DH3355 Forskarnivå
Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 DM2630 Avancerad nivå
Dis-kurs 7,5 DH3378 Forskarnivå
En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion 3,0 DH1621 Grundnivå
Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot interaktiv medieteknik, avancerad nivå 30,0 DA232X Avancerad nivå
Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot media management, avancerad nivå 30,0 DA234X Avancerad nivå
Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 DM128X Grundnivå
Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 DM129X Grundnivå
Fenomenologi i HCI 7,5 DH3357 Forskarnivå
Forskning i interaktionsdesign 7,5 DH3011 Forskarnivå
Forskningsmetoder i Medieteknik och Människa-datorinteraktion 7,5 DM3514 Forskarnivå
Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 9,0 DM2711 Avancerad nivå
Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 DM2712 Avancerad nivå
Fysisk interaktionsdesign 7,5 DH2400 Avancerad nivå
Grafisk teknik 7,5 DM1573 Grundnivå
Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 DH2670 Avancerad nivå
Humaniora i HCI 4,0 DH3358 Forskarnivå
Hållbar IKT i praktiken 7,5 DM2720 Avancerad nivå
Hållbarhet och medieteknik 7,5 DM2573 Avancerad nivå
ICT och Hållbarhet 7,5 DM3506 Forskarnivå
Individuell kurs i medieteknik 3,0 DM1902 Grundnivå
Individuell kurs i medieteknik 6,0 DM2904 Avancerad nivå
Individuell kurs i medieteknik 7,5 DM2905 Avancerad nivå
Individuell kurs i medieteknik 9,0 DM2906 Avancerad nivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 5,0 DM3320 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 7,5 DM3321 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 10,0 DM3322 Forskarnivå
Individuell kurs i musik- och ljudbehandling 15,0 DM3323 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 5,0 DM3310 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 7,5 DM3311 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 10,0 DM3312 Forskarnivå
Individuell kurs i ny teknik för musikaliskt uttryck 15,0 DM3313 Forskarnivå
Informationsvisualisering 6,0 DH2321 Avancerad nivå
Interaction: Konst, forskning och kreatörer 3,0 DH3372 Forskarnivå
Interaktionsdesign 2 15,0 DH2627 Avancerad nivå
Interaktionsdesign för samarbete 7,5 DH2417 Avancerad nivå
Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 DH2629 Avancerad nivå
Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 DH2642 Avancerad nivå
Interkulturell kommunikation 7,5 DM2556 Avancerad nivå
Interkulturell kommunikation 7,5 DM3511 Forskarnivå
Intervju som datainsamlingsteknik och kvalitativ analys 7,5 DH3367 Forskarnivå
Introduktion till medieteknik 7,5 DM1572 Grundnivå
Introduktion till medieteknik 6,0 DM1581 Grundnivå
Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 DH2320 Avancerad nivå
Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 DD2258 Avancerad nivå
IT-design för funktionshindrade 6,0 DH2625 Avancerad nivå
IT-design för funktionshindrade 7,5 DM2623 Avancerad nivå
Jämförande genreanalys 7,5 DH3010 Forskarnivå
Kommunikation och information 7,5 DH1609 Grundnivå
Kooperativ IT-design 9,0 DH2655 Avancerad nivå
Leda och hantera digital förändring 7,5 DM2562 Avancerad nivå
Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 DM2563 Avancerad nivå
Ljud 7,5 DT1175 Grundnivå
Ljud i interaktion 7,5 DT2300 Avancerad nivå
Lärandebeteende 7,5 DM3509 Forskarnivå
Maskininlärning för medieteknik 7,5 DM1590 Grundnivå
Maskininlärning för medieteknik 7,5 DM1599 Avancerad nivå
Materialitet inom Människa- Datorinteraktion (MDI) 7,5 DH3001 Forskarnivå
Media Lab 7,5 DM2582 Avancerad nivå
Mediejuridik 7,5 DM2077 Avancerad nivå
Medieproduktion 6,0 DM1579 Grundnivå
Medieproduktion 9,0 DM2574 Avancerad nivå
Medieproduktion 7,5 DM2579 Avancerad nivå
Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 DM2601 Avancerad nivå
Metoder för interaktionsdesign 7,5 DH2628 Avancerad nivå
Metoder för interaktionsdesign 7,5 IC2005 Avancerad nivå
MID- Pärlor 7,5 DH3356 Forskarnivå
Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 DM2518 Avancerad nivå
Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 DT2140 Avancerad nivå
Multisensorisk perception och tvärmodal interaktion 7,5 DM3303 Forskarnivå
Musikakustik 7,5 DT2212 Avancerad nivå
Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 DT2213 Avancerad nivå
Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 IC1007 Grundnivå
Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning 7,5 DH2624 Avancerad nivå
Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 DH2632 Avancerad nivå
Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 DH1620 Grundnivå
Människa-datorinteraktion, inledande kurs 7,5 DH1622 Grundnivå
Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 DH2620 Avancerad nivå
Människa-datorinteraktionens historia 7,5 DH3050 Forskarnivå
Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 DM2350 Avancerad nivå
Närvaroproduktion på distans 7,5 DM2500 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 DM2678 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 2,0 DM2679 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i media management 4,0 DM2575 Avancerad nivå
Programintegrerande kurs i medieteknik 7,0 DM1578 Grundnivå
Programmering som designpraktik 7,5 DM3507 Forskarnivå
Reflexivitet inom HCI 7,5 DH3376 Forskarnivå
Sensorprogrammering för medieteknik 6,0 DM1588 Grundnivå
Social Media Technologies 7,5 DM2578 Avancerad nivå
Social Studies of Work and Technology 6,0 DH3338 Forskarnivå
Soma Design 7,5 FDM3520 Forskarnivå
Teori och metod för Medieteknik 7,5 DM2572 Avancerad nivå
Tvärvetenskapliga perspektiv på rytm 7,5 FJM3201 Forskarnivå
Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 DH2408 Avancerad nivå
Videoteknik 6,0 DM1580 Grundnivå
Visualisering 7,5 DD2257 Avancerad nivå
XML för publicering 7,5 DM2517 Avancerad nivå