Kurser, ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Advanced Risk Management 7,5 HM2006 Avancerad nivå
Analogteknik 7,5 HE1008 Grundnivå
Analogteknik 7,5 ML1318 Grundnivå
Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap 7,5 ML1610 Grundnivå
Automatiseringsteknik 7,5 ML1611 Grundnivå
Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 ML1108 Grundnivå
CAD 4,0 ML1601 Grundnivå
Datorbaserade designverktyg 7,5 HM1002 Grundnivå
Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 HM1017 Grundnivå
Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 ML2202 Avancerad nivå
Datorbaserade designverktyg, mindre kurs 5,0 HM1014 Grundnivå
Datorbaserade ingenjörsverktyg 11,0 ML1302 Grundnivå
Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 ML1212 Grundnivå
Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 HM1019 Grundnivå
Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 ML1332 Grundnivå
Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 ML2201 Avancerad nivå
Datorbaserade produktutvecklingsverktyg, grundkurs 7,5 ML1209 Grundnivå
Datorstödd konstruktion 6,0 IX1393 Grundnivå
Den hållbara fabriken - miljöteknik 6,0 ML1606 Grundnivå
Design och produktutveckling 1 7,5 ML1210 Grundnivå
Design och produktutveckling 2 6,0 ML1211 Grundnivå
Designmetodik 7,5 HE1006 Grundnivå
Digitalisering för hållbar produktion 9,0 ML2303 Avancerad nivå
Digitalteknik 7,5 HE1004 Grundnivå
Distributionssystem 7,5 ML2111 Avancerad nivå
Drift och underhåll av kärnkraftverk 7,5 ML1104 Grundnivå
Driftsäkerhet och operatörsunderhåll 6,0 ML1508 Grundnivå
Driftsäkerhet och tillförlitlighet i den uppkopplade fabriken 7,5 ML1615 Grundnivå
Dynamik 7,5 HE1017 Grundnivå
Ekonomi och organisation 7,5 HU1900 Grundnivå
Ekonomisk matematik med linjär optimering 7,5 HN100L Grundnivå
El- och styrteknik 7,5 HM1006 Grundnivå
El- och styrteknik 10,5 ML1306 Grundnivå
Ellära och styrteknik 6,0 ML1607 Grundnivå
EMC-elektronik 7,5 HE1013 Grundnivå
EMC-elektronik 7,5 HE102V Grundnivå
Energiteknik 6,0 ML1203 Grundnivå
Energiteknik inom industriell produktion 7,5 ML1612 Grundnivå
Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 HM101X Grundnivå
Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 ML101X Grundnivå
Examensarbete inom industriell teknik och hållbarhet, grundnivå 15,0 ML150X Grundnivå
Examensarbete inom Industriell teknik och produktionsunderhåll 15,0 ML160X Grundnivå
Examensarbete inom innovation och design 15,0 6S3490 Grundnivå
Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 HM100X Grundnivå
Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 ML102X Grundnivå
Examensarbete inom konstruktion 15,0 6E3580 Grundnivå
Examensarbete inom konstruktion, grundnivå 15,0 HM103X Grundnivå
Examensarbete inom konstruktion, grundnivå 15,0 ML104X Grundnivå
Examensarbete inom kärnkraftteknik, grundnivå 15,0 ML110X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik 15,0 6S3492 Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 ML190X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 HM102X Grundnivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 ML100X Grundnivå
Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 HE102X Grundnivå
Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 ML103X Grundnivå
Examensarbete inom produktframtagning, avancerad nivå 15,0 ML220X Avancerad nivå
Examensarbete inom projektledning och verksamhetsutveckling, avancerad nivå 15,0 HM200X Avancerad nivå
Examensarbete inom projektledning och verksamhetsutveckling, avancerad nivå 15,0 ML200X Avancerad nivå
Examensarbete inom projektledning och verksamhetsutveckling, avancerad nivå 30,0 ML219X Avancerad nivå
Examensarbete inom säkerhet och ledning av avancerade system, grundnivå 15,0 ML105X Grundnivå
Examensarbete inom säkerhet och ledning av avancerade system, grundnivå 15,0 ML198X Grundnivå
Examensarbete inom säkerhet och ledning av avancerade system, grundnivå 15,0 ML199X Grundnivå
Examensarbete inom tillämpad logistik, avancerad nivå 15,0 HM201X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad logistik, avancerad nivå 15,0 ML201X Avancerad nivå
Fysik /Basårskurs/ 27,0 HN0005 Förberedande nivå
Fysik /Basårskurs/ 18,0 HN0008 Förberedande nivå
Fysik A /Basårskurs/ 9,0 ML0015 Förberedande nivå
Fysik B /Basårskurs/ 18,0 ML0016 Förberedande nivå
Fysik för basår I 9,0 ML0022 Förberedande nivå
Fysik för basår II 18,0 ML0025 Förberedande nivå
Fördjupningsprojekt 7,5 HM1024 Grundnivå
Givare och ställdon 6,0 IL1390 Grundnivå
Godstransportsystem 7,5 HM2001 Avancerad nivå
Godstransportsystem 7,5 HM204V Avancerad nivå
Grundläggande industriell statistik 6,0 ML1018 Grundnivå
Grundläggande logistik 7,5 HM100L Grundnivå
Grundläggande programmering, grundkurs 7,5 ML1602 Grundnivå
Hållbar produktion 9,0 ML2300 Avancerad nivå
Hållbar utveckling i industriell verksamhet 6,0 ML2304 Avancerad nivå
Hållbarhet i industrin 7,5 ML1502 Grundnivå
Hållfasthetslära med statik 7,5 HM1001 Grundnivå
Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 ML1201 Grundnivå
Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 HM1004 Grundnivå
Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 ML1214 Grundnivå
Industridesign 7,5 HM101V Grundnivå
Industridesign med färg och form I 7,5 HM1009 Grundnivå
Industridesign med färg och form II 7,5 HM1012 Grundnivå
Industriell analys för avancerad tillverkning 6,0 ML2306 Avancerad nivå
Industriell ekonomi och organisation 7,5 ML1020 Grundnivå
Industriell ekonomi och organisation 7,5 ML1030 Grundnivå
Industriell ekonomi och produktion, projektkurs 7,5 HM1022 Grundnivå
Industriell ekonomi, fortsättningskurs 2 7,5 IX1391 Grundnivå
Industriell hållbar ekonomistyrning 7,5 ML1330 Grundnivå
Industriell marknadsföring 7,5 HU1000 Grundnivå
Industriell projektledning 15,0 ML2137 Avancerad nivå
Industriell projektledning och projektstyrning 7,5 ML1616 Grundnivå
Industriell underhållsteknik och driftsäkerhet för hållbar produktion 6,0 ML1605 Grundnivå
Industriella system I 7,5 ML1501 Grundnivå
Industriella system II 6,0 ML1503 Grundnivå
Industriella system III 9,0 ML1505 Grundnivå
Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 HN1900 Grundnivå
Informationsteknik och projektmetodik 7,5 HM106L Grundnivå
Ingenjörsrollen 2,0 ML1099 Grundnivå
Inköp och Supply Chains 7,5 HM108V Grundnivå
Inköp och Supply Chains 7,5 HM1M01 Grundnivå
Inköpslogistik 7,5 HM103L Grundnivå
Innovations- och designmetodik 7,5 HM1018 Grundnivå
Innovations- och designstudio 15,0 HM203V Avancerad nivå
Integrerad produktutveckling, projektkurs 15,0 HM1015 Grundnivå
Integrerad produktutveckling, projektkurs 13,0 ML1125 Grundnivå
Intelligenta underhålls- och informationssystem 7,5 ML1617 Grundnivå
Introduktion till industriell teknik 7,5 ML1500 Grundnivå
Introduktion till industriell teknik och produktionsunderhåll 6,0 ML1600 Grundnivå
Introduktionskurs i datateknik 1,5 HN1010 Grundnivå
Introduktionskurs i datateknik 1,5 ML0002 Förberedande nivå
Introduktionskurs i matematik 1,5 HN1009 Grundnivå
Introduktionskurs i matematik 1,5 ML0001 Förberedande nivå
Juridik för ingenjörer 7,5 HU1905 Grundnivå
Juridik för ingenjörer, mindre kurs 6,5 ML1115 Grundnivå
Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 HU1001 Grundnivå
Kemi /Basårskurs/ 9,0 HN0006 Förberedande nivå
Kemi för basår I 9,0 ML0023 Förberedande nivå
Kommunicerande ingenjör 3,0 ML1507 Grundnivå
Kompetens och utveckling 7,5 HU1901 Grundnivå
Konstruktions- och energiteknik 7,5 HM1013 Grundnivå
Konstruktionselement 7,5 HM1010 Grundnivå
Kvalitetsstyrning 4,5 HM109L Grundnivå
Kvalitetssäkring - Lean Production 7,5 ML1105 Grundnivå
Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring 7,5 HM1005 Grundnivå
Kvalitetsteknik och förbättringsarbete 6,0 ML1609 Grundnivå
Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 7,5 HM1021 Grundnivå
Leadership for Operational Development 7,5 HM2003 Avancerad nivå
Leadership for Operational Development 7,5 HU201V Avancerad nivå
Lean och ledarskap /Uppdragsutbildning/ 7,5 ML210U Avancerad nivå
Lean produktframtagning 9,0 ML2100 Avancerad nivå
Ledarskap för chefer i offentlig förvaltning /Uppdragsutbildning/ 7,5 HU101U Grundnivå
Ledarskap och organisation 7,5 HM2007 Avancerad nivå
Ledarskap och organisation, grundkurs 6,5 ML1107 Grundnivå
Ledarskap och personlig utveckling 7,5 HM1M02 Grundnivå
Ledarskap och personlig utveckling 7,5 HU100V Grundnivå
Ledarutveckling för skolchefer och chefer inom äldreomsorg /Uppdragsutbildning/ 15,0 HU100U Grundnivå
Linux, fortsättningskurs 7,5 HI106V Grundnivå
Logistik 7,5 HM1026 Grundnivå
Logistik, fortsättningskurs 7,5 HM2002 Avancerad nivå
Logistik, mindre kurs 6,5 ML1136 Grundnivå
Logistikens rättsliga omvärld 7,5 HM2000 Avancerad nivå
Logistikens rättsliga omvärld 7,5 HM200V Avancerad nivå
Logistikprocessen 7,5 HM107V Grundnivå
Logistikprocessen 7,5 HM1M00 Grundnivå
Logistiksystem 7,5 HM102L Grundnivå
Logistikutveckling 7,5 ML2114 Avancerad nivå
Management 7,5 HU101V Grundnivå
Management 7,5 HU1903 Grundnivå
Maskinkomponenter 6,0 ML1204 Grundnivå
Maskinkomponenter 10,5 ML1206 Grundnivå
Maskinteknik, introduktionskurs 9,0 ML1110 Grundnivå
Maskinteknik, introduktionskurs 7,5 ML1112 Grundnivå
Maskinteknik, perspektivkurs 9,0 ML1102 Grundnivå
Matematik /Basårskurs/ 24,0 HN0004 Förberedande nivå
Matematik /Basårskurs/ 12,0 HN0007 Förberedande nivå
Matematik C /Basårskurs/ 12,0 ML0012 Förberedande nivå
Matematik D /Basårskurs/ 6,0 ML0013 Förberedande nivå
Matematik E /Basårskurs/ 6,0 ML0014 Förberedande nivå
Matematik för basår I 12,0 ML0021 Förberedande nivå
Matematik för basår II 12,0 ML0024 Förberedande nivå
Matematik för ingenjörer 11,0 ML1000 Grundnivå
Matematik I 7,5 HN1901 Grundnivå
Matematisk statistik 4,5 HN1003 Grundnivå
Material- och produktionsteknik, grundkurs 7,5 HM105L Grundnivå
Material och produktion 1 7,5 HM1000 Grundnivå
Material och produktion 2 7,5 HM1003 Grundnivå
Material och produktion, allmän kurs 10,0 ML1200 Grundnivå
Material och produktion, grundkurs 6,0 ML1603 Grundnivå
Mekanik II 7,5 HM1008 Grundnivå
Mekanik, allmän kurs 7,5 ML1101 Grundnivå
Mekatronik 7,5 HE1007 Grundnivå
Mekatronik 2, projektkurs 7,5 HE1012 Grundnivå
Mikrodator projektkurs 6,0 ML1305 Grundnivå
Mikrodatorer 6,0 ML1315 Grundnivå
Mikrodatorteknik 7,5 HE1005 Grundnivå
Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 HN1902 Grundnivå
Modellering, simulering och optimering av hållbar produktion 9,0 ML2302 Avancerad nivå
Organisation i ständig förbättring 7,5 ML2135 Avancerad nivå
PLC-programmering 7,5 HE1014 Grundnivå
PLC-programmering 7,5 HE101V Grundnivå
PLC-programmering, mindre kurs 6,5 ML1324 Grundnivå
Practical Statistics 7,5 HM2004 Avancerad nivå
Practical Statistics 7,5 HM201V Avancerad nivå
Presentation i tal och skrift 7,5 HU1902 Grundnivå
Produktframtagning 9,0 ML1202 Grundnivå
Produktframtagning fk 7,0 ML1208 Grundnivå
Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 HM1016 Grundnivå
Produktionsanpassad produktutveckling 7,5 ML1205 Grundnivå
Produktionsekonomi för hållbarhet 6,0 ML1608 Grundnivå
Produktionsledarskap /Uppdragsutbildning/ 30,0 ML110U Grundnivå
Produktionsledning och produktionsutveckling 9,0 ML2301 Avancerad nivå
Produktionslogistik 6,0 ML1504 Grundnivå
Produktionslogistik 7,5 ML2112 Avancerad nivå
Produktionslogistik och försörningssystem 6,0 ML2305 Avancerad nivå
Produktionsteknik för design 7,5 HM108L Grundnivå
Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 HM1020 Grundnivå
Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 ML2200 Avancerad nivå
Produktutveckling 6,0 IX1390 Grundnivå
Produktutveckling och konstruktion 15,0 ML1213 Grundnivå
Produktutveckling, projektkurs 15,0 ML1333 Grundnivå
Programmering 7,5 HM1007 Grundnivå
Programmering fortsättningskurs 7,5 ML1301 Grundnivå
Programmering grundkurs 7,5 ML1300 Grundnivå
Programmering och numeriska verktyg 6,0 ML1309 Grundnivå
Programmering, allmän kurs 6,0 ML1303 Grundnivå
Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 ML1040 Grundnivå
Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 ML1042 Grundnivå
Programsammanhållande kurs i maskinteknik, mindre kurs 3,0 ML1041 Grundnivå
Project Analysis 7,5 HM106V Grundnivå
Project Analysis 7,5 HM1M05 Grundnivå
Project Control 7,5 HM105V Grundnivå
Project Control 7,5 HM1M04 Grundnivå
Project Management I 7,5 HM1M06 Grundnivå
Project Management II 7,5 HM1M07 Grundnivå
Project Planning 7,5 HM104V Grundnivå
Project Planning 7,5 HM1M03 Grundnivå
Projekt 30,0 ML1400 Grundnivå
Projekt 25,0 ML1401 Grundnivå
Projekt 20,0 ML1402 Grundnivå
Projekt 15,0 ML1403 Grundnivå
Projekt 10,0 ML1404 Grundnivå
Projekt 5,0 ML1405 Grundnivå
Projektkurs: underhåll och drift för hållbar produktion 7,5 ML1614 Grundnivå
Projektledning 9,0 HM2008 Avancerad nivå
Projektledning 6,0 ML2101 Avancerad nivå
Projektledning 15,0 ML2106 Avancerad nivå
Realtidssystem 7,5 HE1024 Grundnivå
Realtidssystem 7,5 HE104V Grundnivå
Redovisning 6,5 ML1114 Grundnivå
Redovisning och entreprenörskap 7,5 HU1904 Grundnivå
Reglersystem 7,5 HE1011 Grundnivå
Robotik 7,5 HE1015 Grundnivå
Robotik, mindre kurs 6,5 ML1325 Grundnivå
Sensorer och mätteknik 7,5 HE1010 Grundnivå
Sensorer och styrdon 7,5 ML1336 Grundnivå
Statistiska metoder 7,5 HN101L Grundnivå
Strukturerad programmering med UML 7,5 HI100V Grundnivå
Styrning av försörjningskedjor 7,5 ML2113 Avancerad nivå
Säkerhet och ledning av avancerade system, projektkurs 14,0 ML1197 Grundnivå
Säkerhet och ledning av tekniska system, projektkurs 7,5 ML1335 Grundnivå
Teknik och verktyg inom logistik 7,5 ML2115 Avancerad nivå
The Organisation and the Management System 7,5 HM2005 Avancerad nivå
The Organisation and the Management System 7,5 HM202V Avancerad nivå
Tillämpad elektronik 7,5 HE1009 Grundnivå
Tillämpad industriell statistik 9,0 ML1019 Grundnivå
Tillämpad industriell statistik 7,5 ML2104 Avancerad nivå
Tillämpad logistik 6,0 ML1100 Grundnivå
Tillämpad logistik II 7,5 HM104L Grundnivå
Tillämpad logistik, projekt 7,5 HM101L Grundnivå
Tillämpad matematik 7,5 HN1001 Grundnivå
Tillämpad matematik 7,5 HN1002 Grundnivå
Tillämpad mekanik 7,5 HM1023 Grundnivå
Tillämpad statistik, grundkurs 6,0 ML1604 Grundnivå
Transportsystem 7,5 HM107L Grundnivå
Underhållsteknik, fortsättningskurs 7,5 ML1613 Grundnivå
Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 11,5 ML1103 Grundnivå
Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 9,0 ML1111 Grundnivå
Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 10,0 ML1113 Grundnivå
Verksamhetsutveckling genom kvalitetsverktyg och statistik 15,0 ML2136 Avancerad nivå
Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 ML1106 Grundnivå
Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 ML1906 Grundnivå
Övergångsmodul till industriell teknik 3,0 ML1506 Grundnivå