Kurser, ITM/Materialvetenskap

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Arificiella material 6,0 4H5805 Forskarnivå
Artificiella material 6,0 MH2350 Avancerad nivå
Avancerad kurs i fasomvandlingar 6,0 4H5103 Forskarnivå
Avancerad kurs i legeringsteori 6,0 4H5106 Forskarnivå
Avancerad kurs i materialdesign 9,0 MH2048 Avancerad nivå
Avancerad kurs i Materialdesign 12,0 MH2043 Avancerad nivå
Avancerad kurs i processvetenskap 9,0 MH2049 Avancerad nivå
Avancerad kurs i Processvetenskap 12,0 MH2044 Avancerad nivå
Avancerad material och processvetenskap 8,0 MH2033 Avancerad nivå
Avancerad materialdesign 6,0 MH2201 Avancerad nivå
Avancerad processvetenskap 8,0 MH3904 Forskarnivå
Avancerade termodynamiska och kinetiska beräkningar 6,0 MH2202 Avancerad nivå
Betydelse av inneslutningar vid tillverkning av stålprodukter 7,5 4H5905 Forskarnivå
Cirkulär ekonomi för materialprocesser 7,5 MH2051 Avancerad nivå
Deformationsmekanismer i metaller 7,5 4H5202 Forskarnivå
Diffusion i fasta flerkomponentsystem 9,0 4H5109 Forskarnivå
Ekonomisk processanalys och strategi 6,0 4H5910 Forskarnivå
Ekonomisk processanalys och strategi 6,0 MH2501 Avancerad nivå
Electron Microscopy for High-Performance Steels and Other Alloys 6,0 MH3100 Forskarnivå
Elektronstruktur - grundläggande teorier och beräkningsmetoder 6,0 MH3703 Forskarnivå
Energi- och materialhållbarhet 6,0 MH2045 Avancerad nivå
Energi- och miljöfrågor inom processindustrin 6,0 MH2500 Avancerad nivå
Examensarbete inom bearbetningsteknik, avancerad nivå 30,0 MH205X Avancerad nivå
Examensarbete inom bearbetningsteknik, avancerad nivå 30,0 MH206X Avancerad nivå
Examensarbete inom energi- och ugnsteknik, avancerad nivå 30,0 MH260X Avancerad nivå
Examensarbete inom energi- och ugnsteknik, avancerad nivå 30,0 MH261X Avancerad nivå
Examensarbete inom keramteknologi, avancerad nivå 30,0 MH265X Avancerad nivå
Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå 30,0 MH200X Avancerad nivå
Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå 30,0 MH201X Avancerad nivå
Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå 30,0 MH202X Avancerad nivå
Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå 15,0 MH100X Grundnivå
Examensarbete inom material och processdesign, grundnivå 15,0 MH101X Grundnivå
Examensarbete inom materialens processteknologi, avancerad nivå 30,0 MH225X Avancerad nivå
Examensarbete inom materialens processvetenskap, avancerad nivå 30,0 MH245X Avancerad nivå
Examensarbete inom mekanisk metallografi, avancerad nivå 30,0 MH215X Avancerad nivå
Examensarbete inom metallografi, avancerad nivå 30,0 MH210X Avancerad nivå
Examensarbete inom mikromodellering inom processvetenskap, avancerad nivå 30,0 MH255X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk materialfysik, avancerad nivå 30,0 MH235X Avancerad nivå
Examensarbete inom termodynamisk modellering, avancerad nivå 30,0 MH220X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad materialfysik, avancerad nivå 30,0 MH240X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad materialfysik, avancerad nivå 30,0 MH241X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad materialteknologi, avancerad nivå 30,0 MH230X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad processmetallurgi, avancerad nivå 30,0 MH250X Avancerad nivå
Experimentell försöksplanering 6,0 MH3000 Forskarnivå
Experimentella metoder 6,0 MH2000 Avancerad nivå
Experimentella metoder i materialens processteknologi 6,0 MH2285 Avancerad nivå
Fasomvandlingar i högpresterande material 18,0 MH3115 Forskarnivå
Fasomvandlingar, kurs I 6,0 4H5101 Forskarnivå
Fasta tillståndets fysik, modellering 9,0 MH3702 Forskarnivå
Fluid Mechanics and Heat Transfer 6,0 4G5303 Forskarnivå
Fogningsteknik 6,0 MH2287 Avancerad nivå
Forskningsplanering och handledning 6,0 4H5900 Forskarnivå
Framställningsprocesser av metaller och fiberbaserade material 7,0 MH1022 Grundnivå
Framställningsprocesser med ekonomisk processanalys 12,0 MH1021 Grundnivå
Fundamentala begrepp för modellering av transport av värme och material 6,0 4H5923 Forskarnivå
Funktionella material 6,0 MH2300 Avancerad nivå
Fysik för materialvetenskap 6,0 MH2277 Avancerad nivå
Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer 7,5 MH2102 Avancerad nivå
Förbränning i industriella processer 9,0 MH2600 Avancerad nivå
Förbränning i industriella processer 6,0 MH2601 Avancerad nivå
Förbränningsteknik 6,0 4H5914 Forskarnivå
Fördjupningsarbete i materialvetenskap och processdesign 15,0 MH1002 Grundnivå
Gjuteriteknologi 6,0 MH2253 Avancerad nivå
Gjutningens processteknologi 6,0 4G5302 Forskarnivå
Gjutningens processteknologi 6,0 4M5302 Forskarnivå
Gjutningens processteknologi 6,0 MH2252 Avancerad nivå
Grundläggande handledning 3,0 MH3906 Forskarnivå
Hållbar processteknik 6,0 MH1029 Grundnivå
Högpresterande material för krävande tillämpningar 7,5 MH3114 Forskarnivå
Högpresterande stål och andra legeringar 6,0 MH2103 Avancerad nivå
Högpresterande svepelektronmikroskopi 6,0 MH3112 Forskarnivå
Högtemperaturprocessers teori 6,0 MH2453 Avancerad nivå
Industriella metallurgiska processer 6,0 MH2504 Avancerad nivå
Internationell sommarkurs i materialprocesser 18,0 MH2451 Avancerad nivå
Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 4H5917 Forskarnivå
Internationellt seminarium inom materialprocesser 6,0 MH2450 Avancerad nivå
Introduction to the EMTO Program Package 1 9,0 MH3700 Forskarnivå
Introduktion till material och process design 9,0 MH2026 Avancerad nivå
Introduktion till material och processdesign 6,0 MH2047 Avancerad nivå
ITM doktorandkonferens 2,0 MH3306 Forskarnivå
Joining 7,5 MH2284 Avancerad nivå
Jonutbyte: Separations- och reningsmetoder 7,5 MH280V Avancerad nivå
Jonutbyte: Separations- och reningsmetoder 9,0 MH282V Avancerad nivå
Jämvikter i metallurgiska system 6,0 MH2452 Avancerad nivå
Keramers mekaniska egenskaper /Uppdragsutbildning/ 4,5 MH283U Avancerad nivå
Keramteknologi 6,0 MH1020 Grundnivå
Keramteknologi 6,0 MH2037 Avancerad nivå
Konstruktionsmaterial 6,0 MH1005 Grundnivå
Kvantmekaniska datorberäkningar för nanosystem 7,5 MH2426 Avancerad nivå
Kvantmetallurgi 6,0 MH2046 Avancerad nivå
Kvantmetallurgy- Ab- initio beräkningsverktyg för materialvetenskap 6,0 MH3704 Forskarnivå
Legeringsteori, kurs I 6,0 4H5104 Forskarnivå
Legeringsteori, kurs II 6,0 4H5105 Forskarnivå
Magnetisk mätteknik /Uppdragsutbildning/ 7,5 MH284U Avancerad nivå
Makromodellering av metallurgiska processer I 6,0 4H5906 Forskarnivå
Makromodellering av Metallurgiska processer II 9,0 4H5922 Forskarnivå
Material och processdesigns grunder 6,0 MH1008 Grundnivå
Materialens mekaniska egenskaper 6,0 MH2050 Avancerad nivå
Materialens Processteknologi, projektstöd 6,0 MH2279 Avancerad nivå
Materialfysik 5,0 MH1016 Grundnivå
Materialfysik 6,0 MH1026 Grundnivå
Materiallära 6,0 MH1004 Grundnivå
Materiallära 7,0 MH1014 Grundnivå
Materiallära metalliska material 6,0 MH1024 Grundnivå
Materialoptimering 7,5 4H5621 Forskarnivå
Materialoptimering 6,0 MH2302 Avancerad nivå
Materials Forming 6,0 MH2278 Avancerad nivå
Materials formning, projektkurs 7,5 MH2286 Avancerad nivå
Materials mekaniska egenskaper 6,0 MH2032 Avancerad nivå
Materials termodynamik 9,0 MH1010 Grundnivå
Materials Termodynamik 6,0 MH1027 Grundnivå
Mekaniska egenskaper, fortsättningskurs 6,0 MH2150 Avancerad nivå
Metal Forming 6,0 MH2281 Avancerad nivå
Metallurgisk reaktor och processdesign 6,0 MH2035 Avancerad nivå
Mikro- och nanostrukturer 5,0 MH1017 Grundnivå
Mikro- och nanostrukturer i material 6,0 MH2038 Avancerad nivå
Mikro-och nanostrukturer 6,0 MH2017 Avancerad nivå
Mikromodellering 6,0 MH2550 Avancerad nivå
Mikromodellering inom processmetallurgi 12,0 4H5916 Forskarnivå
Modellering och beräkningsmetoder i materialvetenskap 9,0 4H5919 Forskarnivå
Moderna materials fysik och kemi 6,0 MH2352 Avancerad nivå
Nano-mekanik- Metoder och material 7,5 4H5801 Forskarnivå
Nanostruktur-materials fysik 6,0 MH2351 Avancerad nivå
Nanostruktur-materials fysik 12,0 MH2353 Avancerad nivå
Perspektiv på materialdesign 13,5 MH1070 Grundnivå
Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 MH1023 Grundnivå
Processmetallurgi 6,0 MH2029 Avancerad nivå
Processteknik 6,0 MH2039 Avancerad nivå
Produktionsanläggningar 6,0 4G5305 Forskarnivå
Produktionsteknik för stål 6,0 4H5921 Forskarnivå
Profilering inom materialdesign 8,0 MH1015 Grundnivå
Profilering inom Materialdesign 6,0 MH1025 Grundnivå
Projekt 6,0 MH2275 Avancerad nivå
Projektarbete inom materialdesign 18,0 MH2001 Avancerad nivå
Pulvermetallurgi 6,0 MH2100 Avancerad nivå
Pulverteknologi 6,0 4G5304 Forskarnivå
Påbyggnadskurs i metaller 9,0 MH1019 Grundnivå
Reaktionskinetik 6,0 MH2028 Avancerad nivå
Reaktionskinetik 6,0 MH2551 Avancerad nivå
Reaktor- och processdesign 6,0 MH2503 Avancerad nivå
Rent stål med tonvikt på gjutlådeteknologi, mindre kurs 6,0 4H5909 Forskarnivå
Resurseffektivitet, stålets kretslopp 6,0 MH3902 Forskarnivå
Scanning Probe Microscopy 6,0 4H5807 Forskarnivå
Seminariekurs i materialvetenskap på atomär skala 6,0 MH3623 Forskarnivå
Seminariekurs om avancerade stål 6,0 MH3110 Forskarnivå
Simulering av diffusionsstyrda omvandlingar 4,5 4H5108 Forskarnivå
Simulering och modellering inom materialens processteknologi 6,0 MH2280 Avancerad nivå
Simulering och modellering på atomär skala 6,0 MH2425 Avancerad nivå
Skadeutveckling vid förhöjd temperatur 9,0 4H5616 Forskarnivå
Stelningsprocesser 6,0 MH2283 Avancerad nivå
Stålframställning, grundkurs /Uppdragsutbildning/ 9,0 MH180U Grundnivå
Termodynamisk modellering- utvärdering av termodynamiska egenskaper 6,0 MH3304 Forskarnivå
Termodynamisk modellering för materialdesign 6,0 MH1028 Grundnivå
Tillämpad termodynamik och diffusionskinetik 6,0 MH2030 Avancerad nivå
Tillämpad termodynamik och diffusionskinetik 6,0 MH2200 Avancerad nivå
Tillämpad termodynamik och kinetik 6,0 MH3305 Forskarnivå
Tillämpad termodynamik och kinetik, del 1 6,0 MH2040 Avancerad nivå
Tillämpad termodynamik och kinetik, del 2 6,0 MH2041 Avancerad nivå
Tillämpning av jämviktsteori i metallurgiska processer 6,0 MH2502 Avancerad nivå
Transportfenomen 6,0 MH1018 Grundnivå
Verktygslåda för simulering och modellering 6,0 MH2042 Avancerad nivå
Värmebehandling av stål- dess metallografi 6,0 MH3113 Forskarnivå
Vätskeextraktion för kemiska separationer 7,5 MH281V Avancerad nivå