Kurser, SCI/Matematik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Algebra 7,5 5B1467 -
Algebra 7,5 SF2706 Avancerad nivå
Algebra och geometri 7,5 SF1624 Grundnivå
Algebra och geometri 7,5 SF1684 Grundnivå
Algebra, grundkurs 6,0 SF2703 Avancerad nivå
Algebraisk geometri II 7,5 SF3605 Forskarnivå
Algebraisk geometri III 7,5 SF3606 Forskarnivå
Algebraisk kombinatorik 7,5 SF3702 Forskarnivå
Algebraisk och enumerativ kombinatorik 7,5 SF3711 Forskarnivå
Algebraisk statistik 7,5 SF3960 Forskarnivå
Algebraisk topologi 7,5 SF2750 Avancerad nivå
Algebraisk topologi 7,5 SF3630 Forskarnivå
Algebraiska rum 7,5 SF3600 Forskarnivå
Algebraiska stackar 7,5 SF3611 Forskarnivå
Analys i en variabel 7,5 SF1673 Grundnivå
Analys i flera komplexa variabler 9,0 SF3610 Forskarnivå
Analys, grundkurs 9,0 SF2700 Avancerad nivå
Analysens grunder 7,5 SF1677 Grundnivå
Analytiska funktioner II 7,5 SF2734 Avancerad nivå
Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 7,5 SF1523 Grundnivå
Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer 11,0 SF1682 Grundnivå
Approximationsteori 7,5 FSF3572 Forskarnivå
Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 SF2566 Avancerad nivå
Avancerad komplex analys 7,5 SF2745 Avancerad nivå
Avancerad reell analys I 7,5 SF2743 Avancerad nivå
Avancerad reell analys II 7,5 SF2744 Avancerad nivå
Avancerad sannolikhetsteori 7,5 SF3945 Forskarnivå
Avancerade ämnen i differentierbarhet och integrerbarhet 7,5 SF3710 Forskarnivå
Baskurs i matematik 6,0 SF1689 Grundnivå
Baskurs i matematik 6,0 SF1690 Grundnivå
Bayesianska nätverk 7,5 SF3970 Forskarnivå
Bayesianska nätverk och kausal inferens 7,5 FSF3964 Forskarnivå
Beräkningar i algebraisk geometri 7,5 SF3708 Forskarnivå
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvation 7,5 SF3581 Forskarnivå
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer 7,5 SF2522 Avancerad nivå
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer och maskininlärning 7,5 SF2525 Avancerad nivå
Beräkningstalteori 7,5 SF3741 Forskarnivå
Cliffordalgebra, geometrisk algebra och tillämpningar 7,5 SF3608 Forskarnivå
Cohen-macaulayringar 7,5 SF3602 Forskarnivå
Coxetergrupper 7,5 SF3701 Forskarnivå
Datalogi och numeriska metoder, grundkurs 7,5 SF1543 Grundnivå
Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 7,5 SF2955 Avancerad nivå
Differential- och integralkalkyl II, del 1 9,0 SF1602 Grundnivå
Differential- och integralkalkyl II, del 2 9,0 SF1603 Grundnivå
Differentialekvationer I 6,0 SF1633 Grundnivå
Differentialekvationer II 9,0 SF1634 Grundnivå
Differentialekvationer med tillämpningar 7,5 SF1676 Grundnivå
Differentialekvationer och transformer II 9,0 SF1629 Grundnivå
Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 SF1683 Grundnivå
Differentialgeometri 7,5 SF2722 Avancerad nivå
Differentialgeometri 7,5 SF3674 Forskarnivå
Diskret matematik 7,5 SF1610 Grundnivå
Diskret matematik 9,0 SF1630 Grundnivå
Diskret matematik 7,5 SF1662 Grundnivå
Diskret matematik 7,5 SF1679 Grundnivå
Diskret matematik 6,0 SF1688 Grundnivå
Diskret matematik och algebra 7,5 SF2714 Avancerad nivå
Dolda Markov-kedjor 7,5 SF3952 Forskarnivå
Dynamik av strängar och membran 7,5 SF3732 Forskarnivå
Elementär algebraisk geometri 7,5 SF2731 Avancerad nivå
Elementär differentialgeometri 7,5 5B1473 -
Elementär differentialgeometri 7,5 SF2733 Avancerad nivå
Elliptiska partiella differentialekvationer och harmonisk funktionsteori 7,5 SF3619 Forskarnivå
Enumerativ kombinatorik 7,5 SF2741 Avancerad nivå
Envariabelanalys 7,5 SF1625 Grundnivå
Envariabelanalys 7,5 SF1685 Grundnivå
Étalkohomologi 7,5 SF3607 Forskarnivå
Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 SF250X Avancerad nivå
Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 SF259X Avancerad nivå
Examensarbete inom finansiell matematik, avancerad nivå 30,0 SF291X Avancerad nivå
Examensarbete inom finansiell matematik, avancerad nivå 30,0 SF298X Avancerad nivå
Examensarbete inom matematik, avancerad nivå 30,0 SF278X Avancerad nivå
Examensarbete inom matematik, avancerad nivå 30,0 SF279X Avancerad nivå
Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå 30,0 SF290X Avancerad nivå
Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå 30,0 SF299X Avancerad nivå
Examensarbete inom numerisk analys 30,0 2D1020 Avancerad nivå
Examensarbete inom optimeringslära och systemteori 30,0 5B1022 Avancerad nivå
Examensarbete inom optimeringslära och systemteori, avancerad nivå 30,0 SF280X Avancerad nivå
Examensarbete inom optimeringslära och systemteori, avancerad nivå 30,0 SF288X Avancerad nivå
Examensarbete inom systemteknik 30,0 5B1023 Avancerad nivå
Examensarbete inom systemteknik, avancerad nivå 30,0 SF281X Avancerad nivå
Examensarbete inom systemteknik, avancerad nivå 30,0 SF289X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknik: Tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 SF101X Grundnivå
Examensarbete inom tillämpad matematik och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 SF100X Grundnivå
Felkorrigerande koder 7,5 SF3704 Forskarnivå
Finansiell matematik, grundkurs 7,5 SF2701 Avancerad nivå
Finansiella derivat 7,5 SF2975 Avancerad nivå
Finita elementmetoden 7,5 SF2561 Avancerad nivå
Finita elementmetoden 7,5 SF3561 Forskarnivå
Finita elementmetoden för heterogen data 7,5 SF3568 Forskarnivå
Flervariabelanalys 7,5 SF1626 Grundnivå
Flervariabelanalys 7,5 SF1674 Grundnivå
Flervariabelanalys 7,5 SF1686 Grundnivå
Fourieranalys 7,5 5B1466 -
Fourieranalys 7,5 SF2705 Avancerad nivå
Fourieranalys I 7,5 SF3627 Forskarnivå
Funktionalanalys 7,5 5B1472 -
Funktionalanalys 7,5 SF2707 Avancerad nivå
Funktionell programmering 7,5 SF3583 Forskarnivå
Fördjupningskurs i optimering 7,5 SF2827 Avancerad nivå
Förkonditionering för linjära ekvationssystem 7,5 SF3584 Forskarnivå
Galoisteori 7,5 SF2732 Avancerad nivå
Geometrisk styrteori 7,5 SF2842 Avancerad nivå
Grafteori 7,5 SF2740 Avancerad nivå
Grafteori 7,5 SF3700 Forskarnivå
Grundläggande numeriska metoder och programmering 7,5 SF1524 Grundnivå
Grupper och ringar 7,5 SF1678 Grundnivå
Heltalsprogrammering - praktiska algoritmer 7,5 SF3843 Forskarnivå
Hinderproblem i matematisk fysik och industri 7,5 SF3731 Forskarnivå
Homogenisering, oscillering i PDE och FBP 7,5 SF3620 Forskarnivå
Homologisk algebra och algebraisk topologi 7,5 SF2735 Avancerad nivå
Icke - linjära vågekvationer 15,0 SF3672 Forskarnivå
Inferensteori 6,0 SF2960 Avancerad nivå
Ingenjörsrollen och ingenjörskunskap 6,0 SF1502 Grundnivå
Integrabla system 7,5 SF3730 Forskarnivå
Introduktion i matematik 1,5 SF0003 Förberedande nivå
Inversa problem 7,5 SF3582 Forskarnivå
Kaotiska dynamiska system 7,5 5B1490 -
Kaotiska dynamiska system 7,5 SF2720 Avancerad nivå
Karakteristiska klasser 7,5 SF3709 Forskarnivå
Kausal inferens i statistik 7,5 SF3962 Forskarnivå
Klassisk analys och dess tillämpning i matematik 7,5 SF3631 Forskarnivå
Klassisk kombinatorik 7,5 SF3715 Forskarnivå
Klassiska artiklar i tillämpad matematik 7,5 SF3950 Forskarnivå
Kohomologi inom dynamiska system 7,5 SF3675 Forskarnivå
Kombinatorik 7,5 5B1475 -
Kombinatorik 7,5 SF2708 Avancerad nivå
Kombinatorisk optimering 7,5 SF3846 Forskarnivå
Kommutativ algebra 2 7,5 SF3603 Forskarnivå
Kommutativ algebra och algebraisk geometri 7,5 SF2737 Avancerad nivå
Kompletteringskurs i differentialekvationer och transformer 3,0 SF1632 Grundnivå
Komplex analys 6,0 5B1201 -
Komplex analys 6,0 SF1628 Grundnivå
Komplex analys 7,5 SF1691 Grundnivå
Konstruktioner inom dynamiska system 7,5 SF3629 Forskarnivå
Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 SF3847 Forskarnivå
Konvexa polytoper 7,5 SF2742 Avancerad nivå
Konvexitet och optimering i linjära rum 7,5 SF3810 Forskarnivå
Liealgebror 7,5 SF3604 Forskarnivå
Linjär algebra 7,5 SF1672 Grundnivå
Linjär algebra I 6,0 5B1108 -
Linjär algebra, fortsättningskurs 6,0 SF1681 Grundnivå
Markovkedjor och Markovprocesser 7,5 SF3953 Forskarnivå
Markovprocesser, grundkurs 3,0 SF1904 Grundnivå
Martingaler och stokastiska integraler 7,5 SF2971 Avancerad nivå
Matematik för ekonomer 9,0 SF1627 Grundnivå
Matematik för kemister 6,0 SF2718 Avancerad nivå
Matematik, baskurs 4,5 SF1659 Grundnivå
Matematik, baskurs, med diskret matematik 7,5 SF1671 Grundnivå
Matematik, fördjupning 7,5 SF2710 Avancerad nivå
Matematik, fördjupning 6,0 SF2717 Avancerad nivå
Matematik, seminariekurs I 7,5 5B1456 -
Matematik, seminariekurs II 7,5 5B1457 -
Matematik, seminariekurs III 7,5 5B1458 -
Matematik, seminariekurs IV 7,5 5B1459 -
Matematikens historia 6,0 SF2719 Avancerad nivå
Matematikens historia 7,5 SF2725 Avancerad nivå
Matematikprojekt i skolan 7,5 SF3569 Forskarnivå
Matematisk analys för doktorander 7,5 SF3626 Forskarnivå
Matematisk och numerisk analys I 10,0 SF1668 Grundnivå
Matematisk och numerisk analys II 11,0 SF1669 Grundnivå
Matematisk systemteori 7,5 SF2832 Avancerad nivå
Matematisk systemteori 7,5 SF3832 Forskarnivå
Matematiska och numeriska metoder från mikro- till makro-skalor 7,5 SF3564 Forskarnivå
Matematiskt forum II 6,0 SF2726 Avancerad nivå
Matematiskt forum III 6,0 SF2727 Avancerad nivå
Matrisberäkningar för storskaliga system 7,5 SF2524 Avancerad nivå
Matroidteori 7,5 SF3706 Forskarnivå
Metoder i elliptiska och paraboliska PDE 7,5 SF3623 Forskarnivå
Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 SF2935 Avancerad nivå
Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 SF2521 Avancerad nivå
Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 SF3567 Forskarnivå
Numerisk ickelinjär programmering 7,5 SF3840 Forskarnivå
Numerisk linjär algebra 7,5 SF3580 Forskarnivå
Numerisk linjärprogrammering 7,5 SF3850 Forskarnivå
Numeriska algoritmer för vetenskapliga problem med stora datamängder 7,5 SF2526 Avancerad nivå
Numeriska beräkningar 6,0 SF1522 Grundnivå
Numeriska metoder för ODEs och DAEs 7,5 SF3566 Forskarnivå
Numeriska metoder för partiella differentialekvationer 7,5 SF3562 Forskarnivå
Numeriska metoder för randintegralekvationer 7,5 FSF3570 Forskarnivå
Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 SF1511 Grundnivå
Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 SF1516 Grundnivå
Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 SF1518 Grundnivå
Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 SF1519 Grundnivå
Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 1 6,0 SF1520 Grundnivå
Numeriska metoder och grundläggande programmering, del 2 3,0 SF1521 Grundnivå
Numeriska metoder, grundkurs 6,0 SF1514 Grundnivå
Numeriska metoder, grundkurs 6,0 SF1545 Grundnivå
Numeriska metoder, grundkurs 6,0 SF1546 Grundnivå
Numeriska metoder, grundkurs 6,0 SF1547 Grundnivå
Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 SF1544 Grundnivå
Olinjära system, analys och styrning 7,5 SF3862 Forskarnivå
Operader i algebraisk topologi 7,5 SF3609 Forskarnivå
Optimal kontroll och filtrering 5,0 SF3951 Forskarnivå
Optimal stokastisk kontroll och bakåt stokastiska differentialekvationer 7,5 SF3971 Forskarnivå
Optimal styrning för ordinära, partiella och stokastiska differentialekvationer 7,5 SF3563 Forskarnivå
Optimal styrteori 7,5 SF2852 Avancerad nivå
Optimal styrteori 7,5 SF3852 Forskarnivå
Optimeringslära 6,0 SF1811 Grundnivå
Optimeringslära 6,0 SF1861 Grundnivå
Parallella beräkningar för storskaliga problem 7,5 SF2568 Avancerad nivå
Partiella differentialekvationer 7,5 SF2739 Avancerad nivå
Partiella differentialekvationer 7,5 SF3625 Forskarnivå
Perspektiv på matematik 6,0 SF1661 Grundnivå
Polytopteori 7,5 SF3705 Forskarnivå
Portföljteori och riskvärdering 7,5 SF2942 Avancerad nivå
Probabilistiska grafiska modeller inom multivariat statistisk inferens 7,5 SF3963 Forskarnivå
Problem inom beräkningsvetenskaper 3,0 SF2523 Avancerad nivå
Programkonstruktion i C++ för tekniskt-vetenskapliga beräkningar 7,5 SF3565 Forskarnivå
Programkonstruktion i C++ för tekniskt - vetenskapliga beräkningar 7,5 SF2565 Avancerad nivå
Projekt i simuleringsteknik 7,5 SF1538 Grundnivå
Projekt inom industriell och tillämpad matematik 5,0 SF3890 Forskarnivå
Projektkurs i beräkningsteknik 7,5 SF2567 Avancerad nivå
Reell och komplex analys 15,0 SF3714 Forskarnivå
Regressionsanalys 7,5 SF2930 Avancerad nivå
Representationsteori för ändliga och kompakta grupper 7,5 SF2738 Avancerad nivå
Riemann-Hilbert metoder i asymptotisk analys 7,5 SF3707 Forskarnivå
Riskvärdering och riskhantering 7,5 SF2980 Avancerad nivå
Sannolikhetsteori 7,5 SF2940 Avancerad nivå
Sannolikhetsteori 7,5 SF3940 Forskarnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1900 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1912 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1914 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1915 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1916 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1917 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1918 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1919 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1920 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1921 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1922 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1923 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik 6,0 SF1924 Grundnivå
Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 SF1901 Grundnivå
Semi-riemannsk geometri 1 7,5 SF3670 Forskarnivå
Semi-riemannsk geometri 2 7,5 SF3671 Forskarnivå
Seminariekurs i grundläggande matematik I 8,0 SF1680 Grundnivå
Seminariekurs i matematisk statistik I 4,0 SF2938 Avancerad nivå
Slumpmatriser 7,5 SF3624 Forskarnivå
Spelteori 7,5 SF2972 Avancerad nivå
Statistik för bioteknik 6,0 SF1911 Grundnivå
Statistisk inferens 15,0 SF3961 Forskarnivå
Statistisk maskininlärning 7,5 SF2957 Avancerad nivå
Stokastisk analys 7,5 SF3713 Forskarnivå
Systemteknik 7,5 SF2863 Avancerad nivå
Systemteknik, ekonomi och ledarskap, del 1 7,5 SF2868 Avancerad nivå
Talteori 7,5 SF2728 Avancerad nivå
Teman inom tillämpad algebraisk geometri 7,5 SF3632 Forskarnivå
Tidsserieanalys 7,5 SF2943 Avancerad nivå
Tidsserieanalys 6,0 SF2945 Avancerad nivå
Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 SF2822 Avancerad nivå
Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 SF3822 Forskarnivå
Tillämpad linjär algebra 13,5 SF1675 Grundnivå
Tillämpad linjär optimering 7,5 SF2812 Avancerad nivå
Tillämpad linjär optimering 7,5 SF3812 Forskarnivå
Tillämpad statistik 7,5 SF1910 Grundnivå
Tillämpad statistik 7,5 SF1925 Grundnivå
Tillämpad systemteknik 7,5 SF2866 Avancerad nivå
Tillämpade numeriska metoder 7,5 SF2520 Avancerad nivå
Topics in Control and Systems Theory 3,0 SF3851 Forskarnivå
Topologi 7,5 SF2721 Avancerad nivå
Topologisk dataanalys 7,5 SF2956 Avancerad nivå
Topologisk kombinatorik 7,5 SF3703 Forskarnivå
Utvidgad komplex analys och differentialekvationer 6,0 SF1650 Grundnivå
Valda ämnen i matematik I 7,5 SF2704 Avancerad nivå
Valda ämnen i matematik II 7,5 SF2716 Avancerad nivå
Valda ämnen i matematik III 7,5 SF2723 Avancerad nivå
Valda ämnen i matematik IV 7,5 SF2724 Avancerad nivå
Valda ämnen i matematik V 7,5 SF2730 Avancerad nivå
Valda ämnen i matematisk statistik 7,5 SF3946 Forskarnivå
Valda ämnen i numerisk analys 7,5 SF3560 Forskarnivå
Valda ämnen i numerisk analys II 4,5 FSF3571 Forskarnivå
Valda ämnen i optimering 7,5 SF3827 Forskarnivå
Valda ämnen i optimeringslära och systemteori 3,0 SF3809 Forskarnivå
Valda ämnen i Optimeringslära och Systemteori 7,5 FSF3828 Forskarnivå
Wavelets 6,0 SF2702 Avancerad nivå
Viskositetslösningar för icke-linjära partiella differentialekvationer 15,0 SF3628 Forskarnivå