Kurser, SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi 6,0 SK2500 Avancerad nivå
Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi, utökad kurs 7,5 SK2501 Avancerad nivå
Biomedicin för ingenjörer 12,0 SK2531 Avancerad nivå
Den biologiska cellens fysik I 8,0 SK2510 Avancerad nivå
Den biologiska cellens fysik II 6,0 SK2511 Avancerad nivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1110 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1111 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1114 Grundnivå
Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 SK1115 Grundnivå
Elektrooptik 6,0 SK2401 Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad fysik 30,0 5A1060 Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad fysik, avancerad nivå 30,0 SK200X Avancerad nivå
Examensarbete inom tillämpad fysik, avancerad nivå 30,0 SK202X Avancerad nivå
Experimentell fysik 4,0 SK1105 Grundnivå
Experimentell molekylfysik 6,0 SK2821 Avancerad nivå
Experimentella metoder inom molekylär biofysik 8,0 SK2520 Avancerad nivå
Fluorescens-spektroskopi för biomolekylära studier 6,0 SK2521 Avancerad nivå
Fotografi för medieteknik 4,0 SK1140 Grundnivå
Fourieroptik 6,0 SK2340 Avancerad nivå
Fysik 6,0 SK1113 Grundnivå
Fysik I 9,0 SK1112 Grundnivå
Fysik, tilläggskurs med jämställdhets-, mångfald- och likabehandlingsperspektiv 1,5 SK1116 Grundnivå
Fysik: vågor och partiklar 7,5 SK1131 Grundnivå
Grundläggande fysik I 9,0 SK1150 Grundnivå
Inledande modern fysik 9,0 SK180N Grundnivå
Introduktion till biomedicin 6,0 SK2530 Avancerad nivå
Introduktion till svepprob-mikroskopi 6,0 SK2740 Avancerad nivå
Klassisk fysik 13,0 SK1101 Grundnivå
Klassisk fysik 12,0 SK1102 Grundnivå
Klassisk fysik 7,5 SK1104 Grundnivå
Klassisk fysik för CL 9,0 SK1103 Grundnivå
Kvantelektronik inkl elektrooptik 12,0 SK2400 Avancerad nivå
Kvantfotonik 7,5 SK2900 Avancerad nivå
Laserfysik 7,5 SK2411 Avancerad nivå
Lasermätteknik och optisk mätteknik 6,0 SK2360 Avancerad nivå
Laserspektroskopi 8,0 SK2800 Avancerad nivå
Mesoskopisk fysik 8,0 SK2700 Avancerad nivå
Miljöfysik 9,0 SK1160 Grundnivå
Miljöfysik 9,0 SK184N Grundnivå
Molekylfysik 8,0 SK2820 Avancerad nivå
Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 SK2560 Avancerad nivå
Optik, påbyggnadskurs 7,5 SK2376 Avancerad nivå
Optik, påbyggnadskurs för media 6,0 SK2375 Avancerad nivå
Optisk design 6,0 SK2330 Avancerad nivå
Optisk fysik 6,0 SK2300 Avancerad nivå
Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 SK2301 Avancerad nivå
Optisk kommunikation och avbildning 6,0 SK1130 Grundnivå
Optisk mätteknik 6,0 SK2350 Avancerad nivå
Optisk problemlösning 6,0 SK2320 Avancerad nivå
Optisk problemlösning, fortsättningskurs 1 3,0 SK2321 Avancerad nivå
Optisk problemlösning, fortsättningskurs 2 3,0 SK2322 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 60,0 SK2000 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 30,0 SK2001 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 15,0 SK2002 Avancerad nivå
Projektarbete i tillämpad fysik 7,5 SK2003 Avancerad nivå
Röntgenfysik och tillämpningar 6,0 SK2550 Avancerad nivå
Spinnelektronik 8,0 SK2710 Avancerad nivå
Synintryckens fysik 6,0 SK2370 Avancerad nivå
Synintryckens fysik, större kurs 9,0 SK2371 Avancerad nivå
Teknisk fotografi 8,0 SK2380 Avancerad nivå
Tillämpad elektromagnetism 6,0 SK2310 Avancerad nivå
Ultraljudsfysik och tillämpningar 6,0 SK2540 Avancerad nivå
Vågrörelselära 6,0 SK1120 Grundnivå