Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2013-03-21
Godkänd: 2013-03-21

För att bli antagen till KTH krävs grundläggande behörighet till utbildning som påbörjas på grundnivå och dessutom den särskilda behörighet som är föreskriven. Grundläggande behörighet kan uppfyllas på ett flertal olika sätt, för detaljer se www.vhs.se , Verket för Högskoleservice.

Särskild behörighet för Civilingenjörsutbildning vid KTH krävs minst godkänd i kurser motsvarande Matematik D, Fysik B och Kemi A.

Till Civilingenjörsutbildningen tillämpas betygs- och provurval. 2/3 av platserna fördelas efter betygurval och resterande efter provurval. Om en sökandes meriter inte kan bedömas utifrån detta urval kan särskild prövning göras.

För ytterligare information om behörighet och urval se KTH-Handboken;

KTH-Handbok II Flik 11.1

www.kth.se/info/kth-handboken/II/11/1.html