Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

DN1243 Datalogi och numeriska metoder del 2, obligatorisk

Årskurs 3

Kompletterande information

För information om valfria kurser i årskurs 3, 4 och 5 hänvisar vi till valbroschyren.

Vänligen kontakta kansliet.

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/?l=en_UK

Master, elektrofysik (ELF)

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/studies/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/studies/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

Master, elkraftteknik (ELP)

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Valfria kurser:

Alla kurser på KTH

Årskurs 5

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Valfria kurser:

Alla kurser på KTH

Master, medicinsk bildbehandling (MEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

EE-skolans valbroschyr

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

EE-skolans valbroschyr

Master, nätverkstjänster och system (NSS)

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Detta år:

- 4 obligatoriska kurser

- villkorlight valfira kurser inom ett spår

- valfira kurser

Villkorligt valfria:  minst 4 kurser inom spåret i två år, 30 hp

Valfria: våra villkorligt valfria kurser är rekommenderat för alla spår

Årskurs 5

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Detta år:

- villkorlight valfria kurser inom spåret

- valfria kurser

- examensarbete 30hp

Master, nanoteknik (NTE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/?l=en_UK

Master, fotonik (PHS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/?l=en_UK

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

All tracks: Select exactly one of DS2304, ME1000, EH2720, EH2730, ME2043.

All tracks: Elective courses complement up to 120 credits

Conditionally elective courses: Select at least 3 of the courses

Årskurs 5

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

All tracks: Select exactly one of DS2304, ME1000, EH2720, EH2730, ME2043.

All tracks: Elective courses complement up to 120 credits

Conditionally elective courses: Select at least 3 of the courses

Master, systemkonstruktion på kisel (SKK)

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm/ht10/?l=en_UK

Master, trådlösa system (TLS)

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Årskurs 5

Rekommenderade kurser