Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1 7,5 Grundnivå
EH1010 Elektroprojekt 7,5 Grundnivå
EI1100 Elkretsanalys 7,5 Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner 7,5 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI1101 Tillämpad elektronik 1,5 Grundnivå
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 Grundnivå
EQ1000 Grundläggande radioteknik 1,5 Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (55,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DN1243 Datalogi och numeriska metoder, del 2 7,5 Grundnivå
EI1200 Elektromagnetisk fältteori 7,5 Grundnivå
EI1210 Vågutbredning och antenner 7,5 Grundnivå
EQ1100 Signaler och system, del II 7,5 Grundnivå
IF1601 Fysik del 1, termodynamik och vågrörelselära 6,0 Grundnivå
SF1635 Signaler och system, del I 7,5 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1347 Projektuppgift i datalogi 3,0 Grundnivå
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MJ1502 Ingenjören och hållbar utveckling 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

DN1243 Datalogi och numeriska metoder del 2, obligatorisk

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (46,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 Grundnivå
EK1190 Mätteknik 7,5 Grundnivå
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
EQ1240 Signalbehandling 7,5 Grundnivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 Grundnivå
IF1602 Fysik del 2, materialfysik 6,0 Grundnivå
SF1851 Optimeringslära 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

För information om valfria kurser i årskurs 3, 4 och 5 hänvisar vi till valbroschyren.

Vänligen kontakta kansliet.

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/?l=en_UK

Master, elektrofysik (ELF)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/studies/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/studies/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

Master, elkraftteknik (ELP)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EG2020 Elsystem, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
EI2433 Electrotechnical Modelling 7,5 Avancerad nivå
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem 7,5 Avancerad nivå
EJ2300 Effektelektronik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EG2050 Systemplanering 7,5 Avancerad nivå
EG2060 Elmarknadsanalys 7,5 Avancerad nivå
EG2070 FACTS and HVDC in Electric Power Systems 7,5 Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 Avancerad nivå
EH2740 IT tillämpningar i elkraftsystemet, grundkurs 7,5 Avancerad nivå
EI2430 Högspänningsteknik 7,5 Avancerad nivå
EI2440 Elektroteknisk konstruktion 7,5 Avancerad nivå
EJ2210 Elmaskinanalys 7,5 Avancerad nivå
EJ2420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 1,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EG2040 Vindkraftsystem 7,5 Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Valfria kurser:

Alla kurser på KTH

Årskurs 5

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EG2080 Monte Carlo-metoder inom ingenjörskonsten 6,0 Avancerad nivå
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
EH2730 Kravhantering 7,5 Avancerad nivå
EH2750 IT tillämpningar i elkraftsystemet, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
EJ2221 Konstruktion av permanentmagnetiserade synkronmaskiner 7,5 Avancerad nivå
EJ2311 Effektelektronisk modulation 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL2620 Olinjär reglering 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Valfria kurser:

Alla kurser på KTH

Master, medicinsk bildbehandling (MEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

EE-skolans valbroschyr

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

EE-skolans valbroschyr

Master, nätverkstjänster och system (NSS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (31,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 Grundnivå
EP2120 Internetworking 7,5 Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
6,0 Avancerad nivå
DD2495 Nätverkssäkerhet
Spår - Design och Technology, villkorligt valfria
6,0 Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2940 Internettjänster och trafikmätningar
Spår - Technlology, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2950 Trådlösa nätverk
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2960 Programmering av mobiltjänster
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2970 Simulering av kommunikationsnät
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2980 Trådlösa sensornät
Spår - Technlology, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EQ2310 Digital kommunikation
Spår - Technology, villkorligt valfria
9,0 Avancerad nivå
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar
Spår - Technology och Enterprise, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
IK2510 Radionät
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer
Spår - Technology och Enterprise, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Detta år:

- 4 obligatoriska kurser

- villkorlight valfira kurser inom ett spår

- valfira kurser

Villkorligt valfria:  minst 4 kurser inom spåret i två år, 30 hp

Valfria: våra villkorligt valfria kurser är rekommenderat för alla spår

Årskurs 5

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system
Spår - Design, villkorligt valfria
6,0 Grundnivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2400 Nätverksalgoritmer
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
EP2940 Internettjänster och trafikmätningar
Spår - Technologym villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
IK2510 Radionät
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå
SF2812 Tillämpad linjär optimering
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Detta år:

- villkorlight valfria kurser inom spåret

- valfria kurser

- examensarbete 30hp

Master, nanoteknik (NTE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/?l=en_UK

Master, fotonik (PHS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/?l=en_UK

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Spår - Robotics and Autonomous System, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå
EG2020 Elsystem, grundkurs
Spår - Electrical Systems, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 Grundnivå
EL2320 Tillämpad estimering
Spår - Robotics ad Autonomous System, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Spår - Electrical Systems and Systems and Control Theory, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs
Spår- electrical Systems and Systems and Control Theory, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå
EL2620 Olinjär reglering
Spår - Systems and Control Theory, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2380 Artificiell intelligens
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik
Spår - Electrical Systems
6,0 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system
Spår - Robotics and Autonomous System
9,0 Avancerad nivå
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering
Spår - Robtocis and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi
Spår - Robotics and Autonomous system
6,0 Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system
Spår- Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9,0 Avancerad nivå
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
EH2730 Kravhantering 7,5 Avancerad nivå
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EJ2300 Effektelektronik
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EL2310 Programmeringsteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EL2420 Reglerteknik, projektkurs
Spår - Electrical Systems and Systems and Control Theory
12,0 Avancerad nivå
EL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Forskarnivå
EN2300 Talsignalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori
Spår - Robotics and Autonomous System, Electrical Systems and Systems and Control Theory
7,5 Grundnivå
EQ2300 Digital signalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System and Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Avancerad nivå
EQ2800 Optimal filtrering
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs
Spår - Electrical Systems
7,5 Grundnivå
ME1000 Industrial Management 6,0 Grundnivå
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Grundnivå
SF2832 Matematisk systemteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 Avancerad nivå
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 Avancerad nivå
DD2475 Informationssökning 9,0 Avancerad nivå
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 Avancerad nivå
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

All tracks: Select exactly one of DS2304, ME1000, EH2720, EH2730, ME2043.

All tracks: Elective courses complement up to 120 credits

Conditionally elective courses: Select at least 3 of the courses

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2380 Artificiell intelligens
Spår - Robotics and Autonomous Systems
6,0 Avancerad nivå
DD2385 Programutvecklingsteknik
Spår - Electrical Systems
6,0 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system
Spår - Robotics and Autonomous System
9,0 Avancerad nivå
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DD2431 Maskininlärning
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9,0 Avancerad nivå
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EH2020 Industriella informations- och styrsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 Avancerad nivå
EH2730 Kravhantering 7,5 Avancerad nivå
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EJ2300 Effektelektronik
Spår - Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EK2350 Mikrosystemteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EL2310 Programmeringsteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 Avancerad nivå
EL2420 Reglerteknik, projektkurs
Spår - Electrical Systems and Systems and Control Theory
12,0 Avancerad nivå
EL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Forskarnivå
EN2300 Talsignalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System and Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs
Spår - Electrical Systems
7,5 Grundnivå
ME1000 Industrial Management 6,0 Grundnivå
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 Avancerad nivå
SF1628 Komplex analys
Spår - Systems and Control Theory
6,0 Grundnivå
SF2832 Matematisk systemteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
SF2842 Geometrisk styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå
SF2852 Optimal styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 Avancerad nivå
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 Avancerad nivå
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 Avancerad nivå
DD2475 Informationssökning 9,0 Avancerad nivå
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 Avancerad nivå
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 Avancerad nivå
IL2206 Inbyggda System 7,5 Avancerad nivå
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 Avancerad nivå
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 Avancerad nivå
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

All tracks: Select exactly one of DS2304, ME1000, EH2720, EH2730, ME2043.

All tracks: Elective courses complement up to 120 credits

Conditionally elective courses: Select at least 3 of the courses

Master, systemkonstruktion på kisel (SKK)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm/ht10/?l=en_UK

Årskurs 5

Master, trådlösa system (TLS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling
Spår - Wireless Multimedia, obligatorisk
12,0 Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori
Endast obligatorisk för studenter som saknar kursen EQ1200/EQ1240 eller motsvarande
7,5 Grundnivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 Avancerad nivå
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation
Spår - Information Processing and Transmission, obligatorisk
12,0 Avancerad nivå
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EN2300 Talsignalbehandling
Spår - Wireless Multimedia, villkorligt valfri
6,0 Avancerad nivå
EN2401 Bild- och videobehandling
Spår - Wireless Multimedia, villkorligt valfri
6,0 Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem
Spår - Wireless Comunication and Networks, villkorligt valfri
7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling
Alla spår, villkorligt valfri
7,5 Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling
Spår - Informjation Processing and Transmission, villkorligt valfri
6,0 Avancerad nivå
EQ2410 Avancerad digital kommunikation
Spår - Information Processing and Transmission samt Wireless Communication and Networks, villkorligt valfri
6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
EL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 Forskarnivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 Avancerad nivå
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 Avancerad nivå
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
EQ2830 Detekterings- och modulationsteori, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 Avancerad nivå
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 5

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 Avancerad nivå
IK2510 Radionät
Spår - Wireless Comunication and Networks, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå
IK2511 Projekt i trådlösa nät
Spår - Wireless Comunication and Networks, obligatorisk
7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 Avancerad nivå
EL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 Forskarnivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 Avancerad nivå
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 Avancerad nivå
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 Avancerad nivå
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 Avancerad nivå
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling 12,0 Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 Avancerad nivå
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 Avancerad nivå
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 Avancerad nivå
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 Avancerad nivå
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
EQ2830 Detekterings- och modulationsteori, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 Avancerad nivå
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 Avancerad nivå
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 Avancerad nivå