Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2013-03-21
Godkänd: 2013-03-21

Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 5 år motsvarande 300 hp.

I enlighet med Bolognadeklarationen erbjud, på engelska följande 10 masterinriktningar:

• Electric Power Engineering - Elkraftteknik

• Electrophysics  -  Elektrofysik

• Network Services and Systems  -  Nätverkstjänster och -system

• Systems, control and robotics  -  Systemteknik och robotik

• Wireless Systems  -  Trådlösa system

• System-on-Chip Design  - Systemkonstruktion på kisel

• Photonics  -  Fotonik

• Nano Technology  -  Nanoteknik

• Computational and Systems Biologi  -  Beräknings- och systembiologi

• Medical Engineering  -  Medicinsk teknik

Utbildningens tre första år ges på svenska. Under år 4 och 5 ges utbildningen huvudsakligen på engelska. De inriktningar som följer vid KTHs befintliga internationella mastersprogram ges enbart på engelska.