Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1 7,5 Grundnivå
EH1010 Elektroprojekt 7,5 Grundnivå
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 Grundnivå
IE1205 Digital design 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1649 Vektoranalys och komplexa funktioner 7,5 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1150 Introduktionskurs till Matlab 1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DN1243 Datalogi och numeriska metoder, del 2 7,5 Grundnivå
EH1020 Elektroprojekt, del II 4,5 Grundnivå
EI1200 Elektromagnetisk fältteori 7,5 Grundnivå
EI1210 Vågutbredning och antenner 7,5 Grundnivå
EQ1100 Signaler och system, del II 7,5 Grundnivå
IF1601 Fysik del 1, termodynamik och vågrörelselära 6,0 Grundnivå
SF1635 Signaler och system, del I 7,5 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (204,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ED111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EF111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EG111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EH111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EI111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EJ111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 Grundnivå
EK111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EK1190 Mätteknik 7,5 Grundnivå
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
EL111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EN111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EP111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EQ111X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
EQ1260 Signalbehandling 6,0 Grundnivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 Grundnivå
IF1602 Fysik del 2, materialfysik 6,0 Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1347 Projektuppgift i datalogi 3,0 Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 Avancerad nivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 Grundnivå

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, inbyggda system (EBS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, elektrofysik (ELF)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, elkraftteknik (ELP)

Årskurs 1

Kompletterande information

http://www.kth.se/student/kurser/program/telpm/ht11/

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, medicinsk teknik (MEG)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, nätverkstjänster och system (NSS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, nanoteknik (NTE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, fotonik (PHS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, systemkonstruktion på kisel (SKK)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, trådlösa system (TLS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Årskurs 5