Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser

Rekommenderade kurser

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Master, inbyggda system (EBS)

Master, elektrofysik (ELF)

Master, elkraftteknik (ELP)

Kompletterande information

http://www.kth.se/student/kurser/program/telpm/ht11/

Master, medicinsk teknik (MEG)

Master, nätverkstjänster och system (NSS)

Master, nanoteknik (NTE)

Master, fotonik (PHS)

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Master, systemkonstruktion på kisel (SKK)

Master, trådlösa system (TLS)