Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2012

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Rekommenderade kurser