Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Baserat på läsårsplan beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 kurser av följande kurser för din examen: DD1347, EI1222, EP1100, SF1546, SF1628, SF1662, SF1861, SH1012, IF1614 under antingen år 2 eller 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 0,5 0,5
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
IF1603 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 hp 7,5
EI1220 Teoretisk elektroteknik E 10,5 hp 3,0 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp 6,0
EH1020 Elektroprojekt, del II 4,5 hp 1,0 2,5 1,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1628 Komplex analys 6,0 hp 6,0
DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp 7,5
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0
SH1012 Modern fysik 8,0 hp 2,0 6,0
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 hp 7,5
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 6,0
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0