Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Baserat på läsårsplan beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 kurser av följande kurser för din examen: DD1347, EI1222, EP1100, SF1546, SF1628, SF1662, SF1861, SH1012, IF1614 under antingen år 2 eller 3.