Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1347, EI1222, EP1100, SF1546, SF1628, SF1662, SF1861, SH1012, DD1320, DD1332, IH1611, DD1388.

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

DD1332 ges inte läsåret 2017-2018.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 0,5 0,5
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp 4,5
IF1603 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 hp 7,5
EI1220 Teoretisk elektroteknik E 10,5 hp 3,0 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp 6,0
EN1020 Elektroprojekt, del II 6,0 hp 1,0 2,5 2,5
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1628 Komplex analys 6,0 hp 6,0
DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp 7,5
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 3,0 3,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 4,0 2,0
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0
SH1012 Modern fysik 8,0 hp 2,0 6,0
IF1614 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0