Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Utöver nedan listade obligatoriska kurser ingår också ett obligatoriskt examensarbete inom elektroteknik på grundnivå om 15 hp på vårterminen i årskurs 3.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 1,5 1,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 50691 6,0 hp 6,0
IE1207 Analog Elektronik 50479 6,0 hp 6,0
EK1191 Mätteknik 50523 6,0 hp 3,0 3,0
EJ1200 Eleffektsystem 50199 6,0 hp 6,0
EQ1270 Stokastiska signaler och system 50927 6,0 hp 6,0
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå
Ersätter EF111X
60151 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 60478 6,0 hp 6,0
IH1611 Halvledarkomponenter 60635 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60815 6,0 hp 4,0 2,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60710 7,5 hp 4,0 3,5
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60512 6,0 hp 3,0 3,0
SF1662 Diskret matematik 60031 7,5 hp 3,5 4,0
SH1012 Modern fysik 60098 8,0 hp 2,0 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 60099 6,0 hp 6,0
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
60321 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60134 6,0 hp 6,0
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 60481 7,5 hp 7,5