Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1662, SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023.

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 50933 7,5 0,5 0,5 0,5
ED1110 Vektoranalys 4,5
EI1220 Teoretisk elektroteknik E 10,5
EN1020 Elektroprojekt, del II 6,0
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik
ersätter SF1901
6,0
SK1108 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0
SF1662 Diskret matematik 7,5
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0
SH1012 Modern fysik 8,0
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 7,5