Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1679 (ersätter SF1662), SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023, SK1119.

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 0,5 0,5
ED1110 Vektoranalys 51248 4,5 hp 4,5
SK1108 Klassisk fysik, mekanik och våg 51253 7,5 hp 7,5
EI1220 Teoretisk elektroteknik E 50369 10,5 hp 3,0 7,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 50377 6,0 hp 6,0
EN1020 Elektroprojekt, del II 50376 6,0 hp 1,0 2,5 2,5
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik
ersätter SF1901
60215 6,0 hp 6,0
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 60204 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 60197 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 61436 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 60205 7,5 hp 7,5
SF1679 Diskret matematik
Ersätter SF1662
60635 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 60176 6,0 hp 4,0 2,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 60494 7,5 hp 4,0 3,5
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 60206 6,0 hp 3,0 3,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 60155 6,0 hp 4,0 2,0
SH1012 Modern fysik 60043 8,0 hp 2,0 6,0
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
60211 7,5 hp 7,5
SF1861 Optimeringslära 60019 6,0 hp 6,0
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 60892 7,5 hp 7,5