Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är på grundnivå, de två avslutande åren är på avancerad nivå. De avslutande två åren läser studenten en inriktning vilket innebär en fördjupning inom ett område inom programmet. Inriktningen sammanfaller normalt med ett masterprogram.

Urvalet av valbara masterprogram kan förändras då KTH:s programutbud på masternivå förändras. Följande masterprogram på KTH har civilingenjörsstudenter i elektroteknik platsgaranti på:

 • Elektromagnetism, fusion och rymdteknik
 • Elkraftteknik
 • Inbyggda system
 • Medicinsk teknik
 • Nanoteknik
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk fysik
 • Informations och nätverksteknologi
 • Maskininlärning

Studenten kan även söka till internationella program, dock utan platsgaranti. Dessa program är:

 • Innovativ energiteknik: Track SENS
 • ICT Innovation: Track Visuell databehandling och kommunikation, Track Inbyggda System

Alla dessa masterprogram leder till civilingenjörsexamen i elektroteknik.

Utbildningens undervisningsspråk är de första tre åren svenska. De avslutande två årens kurser är i huvudsak på engelska.