Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2025. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under de första tre åren finns utrymme för en valfri kurs.

EL1000 Reglerteknik, allmän kurs kommer att byta kurskod till EL1020 Reglerteknik, allmän kurs.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 50678 7,5 hp 0,5 1,5 1,0
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp
EK1191 Mätteknik 6,0 hp
EL1020 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0 hp
IE1207 Analog Elektronik 6,0 hp

Tre villkorligt valfria kurser ska läsas i årskurs 2 eller 3.

Kursen IH1611 har ersatts av IL2240 från och med läsåret 22/23.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 hp
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp
IL2240 Halvledarkomponenter för integrerade kretsar 7,5 hp
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 hp
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs Kan ersättas av SF1547. 6,0 hp
SF1679 Diskret matematik 7,5 hp
SF1691 Komplex analys 7,5 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp
SH1012 Modern fysik 8,0 hp
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 hp