Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
IF1611 Ingenjörsmetodik 7,5 hp 7,5
ID1004 Objektorienterad programmering 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
ID1005 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1362 Svenska i tal och skrift 6,0 hp 3,0 3,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp
II1310 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp 1,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1381 Japankunskap, grundnivå 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5