Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2009

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Individuell (IND)

Internationell inriktning, japanska (INJA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Internationell inriktning, kinesiska (INKI)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Internationell inriktning (INT)

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser