Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Fördjupningsarbete (examensarbete för kandidat) 15 hp grundnivå är obligatoriskt under vårterminen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1350 Logik för dataloger 6,0 3,0 3,0
ID2206 Operativsystem 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 7,5
IE1202 Analog elektronik 7,5 7,5
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 7,5
SF1635 Signaler och system, del I 7,5 7,5
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 6,0 3,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 3,0 3,0
IL131V Tillämpad digitalteknik med PIC-processor 7,5 3,5 4,0
SH1011 Modern fysik 7,5 3,0 4,5
DD1365 Mjukvarukonstruktion 6,0 6,0
EQ1100 Signaler och system, del II 7,5 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
förkunskapskrav för TINEM
6,0 6,0
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 7,5
DN1215 Numeriska metoder, grundkurs 7,5 7,5
EQ1240 Signalbehandling 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Förkunskapskrav för TINEM
6,0 6,0
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 7,5 7,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 7,5
IK1550 Internetworking 6,0 6,0
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Förkunskapskrav för TINEM
6,0 6,0
IL2222 Digital design av kretsar i nanoskala för CMOS 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1361 Programmeringsparadigm
starkt rekomenderad
7,5 4,5 3,0

Inriktningar

Internationell inriktning, japanska (INJA)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DS1385 Japanska, fortsättningsnivå II 9,0 3,0 1,5 3,0 1,5

Internationell inriktning, kinesiska (INKI)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DS1395 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9,0 2,0 2,0 2,5 2,5

Internationell inriktning (INT)