Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LS1386 Japanska B1 9,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LS1396 Kinesiska B1 9,0 hp