Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

De villkorligt valbara kurserna betraktas och behandlas som obligatoriska kurser. På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1350 Logik för dataloger (kräver förkunskaper i Prolog).

Vid ansökan om examen granskas examen efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom kinesiska, japanska, tyska, franska, spanska och brasiliansk-portugisiska kan ingå i som valfria kurser i utbildningen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
3 hp läses i åk 1; fördelning över perioderna 2,7; 0,1; 0,1; 0,1
7,5 hp 2,7 0,1 0,1 0,1
ID1018 Programmering I 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IE1204 Digital design 7,5 hp 7,5
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp 4,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
IE1206 Inbyggd elektronik 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
II0310 Introduktionskurs i datateknik
Kursen ges under introduktionsveckorna i augusti
1,5 fup
SF0003 Introduktion i matematik
Kursen ges under introduktionsveckorna i augusti
1,5 fup