Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

De villkorligt valbara kurserna betraktas och behandlas som obligatoriska kurser. På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger. 

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom kinesiska, japanska, tyska, franska, spanska och brasiliansk-portugisiska kan ingå i som valfria kurser i utbildningen. Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT
3 hp läses i åk 3
7,5 1,4 1,4 0,1 0,1
SF1912 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
ID1206 Operativsystem 7,5 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60348 7,5 7,5
II143X Examensarbete inom informations- och kommunikationsteknik, grundnivå 60831 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1351 Logik för dataloger 7,5 3,5 4,0
Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 7,5
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 7,5
DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 6,0 3,5
SF1545 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen.
6,0 3,0 3,0
SH1011 Modern fysik 7,5 6,0 1,5
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 6,0
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 7,5
ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 7,5
ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 7,5
IE1202 Analog elektronik 7,5 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 7,5
IV1351 Datalagring 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 60595 7,5 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 60957 7,5 7,5
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management
Krav för TINEM
60745 6,0 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 60420 6,0 6,0
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60573 7,5 4,5 3,0
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen.
60340 6,0 4,0 2,0
DD2401 Neurovetenskap 60717 7,5 7,5
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 60802 6,0 6,0
IK1552 Internetteknik 60610 7,5 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 60625 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet 61032 7,5 7,5
IV1350 Objektorienterad design 60617 7,5 7,5
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 60733 6,0 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs
En av SF1545, SF1546, SF1547 får ingå i examen.
60113 6,0 6,0