Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

På grund av förkunskapskrav för de obligatoriska kurserna är de enda egentliga valmöjligheterna som finns i åk 1-3 följande:

  • ME1003 Industriell ekonomi kan ersättas av språkkurs (OBS! ME1003 är förkunskapskrav till vissa masterprogram).
  • Om man väljer att läsa ett mer hårdvaru/fysikinriktat masterprogram rekommenderas att man läser SF1626 Flervariabelanalys. Väljer man att läsa mer mjukvaruinriktade masterprogram kan man istället välja att läsa DD1351 Logik för dataloger.

Vid ansökan om examen granskas ansökan efter utbildningsplanen.

Språkkurser

De språkkurser KTH erbjuder inom asiatiska och europeiska språk kan ingå i som valfria kurser i utbildningen (dock ej kurser som motsvarar behörighetskrav). Information om språkkurserna finns på www.kth.se/language.

 

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
II1304 Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 0,1 0,1 0,1 1,2
IK1203 Nätverk och kommunikation 61031 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 7,5
DD1351 Logik för dataloger 7,5 3,5 4,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
SK1118 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 7,5
ID1019 Programmering II 60594 7,5 7,5
II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 60607 7,5 7,5
IV1303 Modern mjukvaruutveckling 60632 6,0 6,0