Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik (CINTE), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2018-12-11
Godkänd: 2018-12-11

Grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet Matematik 4/Matematik E, Fysik 2/Fysik B och Kemi 1/Kemi A, med lägst betyget E /Godkänt.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet, två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.