Senast ändrad: 2020-02-18
Godkänd: 2020-02-18

Utbildningen omfattar fem år och 300 högskolepoäng. De tre första åren är på grundnivå och de avslutande två på avancerad nivå. De avslutande två åren läser man en inriktning vilket innebär att man fördjupar sig inom ett område inom programmet. Inriktningen sammanfaller normalt med ett masterprogram.

Urvalet av valbara masterprogram kan förändras då KTH:s programutbud på mastersnivå förändras. Erasmus Mundus program där KTH medverkar kan, efter godkännande från programansvarig, också utgöra inriktning. för Erasmus Mundus programmen finns inga garantiplatser utan dessa måste sökas till i konkurrens med andra sökande. För närvarande kan man inom ramen för programmet läsa något av följande masterprogram som inriktning:

 • Datalogi
 • lnbyggda system
 • lndustriell ekonomi
 • Interaktiv medieteknik
 • Kommunikationssystem
 • Maskininlärning
 • Medicinsk teknik
 • Nätverkstjänster och system (kommer eventuellt att ersättas av ett nytt masterprogram)
 • Programvaruteknik för distribuerade system
 • Systemteknik och robotik

Studenter kan vara behöriga att läsa andra masterprogram inom KTH. Om en student vill läsa ett annat masterprogram än de listade eller själv utforma sin inriktning skall samråd ske med programansvarig för IT-programmet. Studenter som läser masterprogrammet i Industriell ekonomi skall läsa minst 30 hp teknikkurser ur de obligatoriska kurserna på ett av följande masterprogram:

 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Inbyggda system (TEBSM)

KTH:s policy är att utbildning på grundnivå är på svenska och att utbildning på avancerad nivå är på engelska. Flertalet kurser på avancerad nivå är följaktligen på engelska. Vissa kurser på grundnivå kan vara på engelska beroende på lärare.